01.09.2020

My a COVID-19 od 1.9.2020 – jaká omezení jsou nyní platná?

Dne 28.08.2020 Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo na základě vyhodnocení epidemiologické situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 mapu stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Současné nejvýznamnější ohnisko je Praha – ta je již označena oranžově. Nicméně i řada dalších měst je nyní bedlivě sledována, neboť je v nich zaznamenáván větší přírůstek uvedeného onemocnění. Jedná se o Kolín, Příbram, Žďár nad Sázavou a Brno-město. Více informací lze nalézt na odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/v-praze-je-pocinajici-komunitni-prenos-nakazy-covid-19.

Pro zjednodušení Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo i informační leták, jenž v hrubém nástinu znázorňuje, jaká omezení a zákazy jsou současně platná. Tento leták lze nalézt na odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/letak_Rousky-od-1.-zari-1.png

 

Ministerstvo zdravotnictví dále například vydalo sdělení, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 01.09.2020, vydalo ochranné opatření o omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 25.08.2020 či vydalo mimořádné opatření o omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 01.09.2020.

Všechna uvedená opatření jsou platná až do odvolání a jsou k dispozici na tomto odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Na uvedeném odkazu jsou současně k dispozici nařízení a mimořádná opatření příslušných krajských hygienických stanic.

Věnujme tedy pozornost těmto informacím, buďme opatrní a ohleduplní a respektujme uvedená  nařízení, omezení a zákazy.

Mgr. Alena Klimtová Sekce legislativní a právní