22.11.2018

MPSV vyhlásilo nové výzvy za více než čtvrt miliardy z Operačního programu zaměstnanost

MPSV vyhlásilo nové výzvy za více než čtvrt miliardy z Operačního programu zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dalších 150 milionů korun. O dotaci z těchto prostředků lze žádat prostřednictvím výzev - viz článek. 

MPSV vyhlásilo nové výzvy za více než čtvrt miliardy z Operačního programu zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dalších 150 milionů korun. O dotaci z těchto prostředků mohou prostřednictvím Výzvy č. 95 žádat organizace na projekty, které pomáhají lidem s duševním onemocněním, poskytovatelé domácí hospicové péče či tzv. neformální pečovatelé. Celkově je skrze nově vyhlášené výzvy MPSV pro žadatele připraveno více než čtvrt miliardy korun.
 
V oblasti pomoci duševně nemocným jde především o aktivity, které umožní klientům žít ve svém přirozeném prostředí bez nutnosti hospitalizace v ústavech, což je i v souladu s trendy ve vyspělých zemích a hlavní myšlenkou plánované psychiatrické reformy. Patří sem i zapojení tzv. peer konzultantů, tedy lidí, kteří mají s nemocí osobní zkušenost a jsou schopni ji předávat dál. Příkladem dobré praxe může být třeba již dříve podpořený projekt OPZ Podaná ruka Centra Anabell, které pomáhá lidem trpícím mentální anorexií a bulimií. Právě zdejší klienti velmi oceňovali zapojení bývalých pacientů, kteří úspěšně prošli celým procesem komplikované léčby těchto poruch příjmu potravy, jež jsou pro lidi bez osobní zkušenosti často nepochopitelné. Tyto peer konzultanty umožnily centru zaměstnat právě prostředky, které uvolnilo MPSV prostřednictvím OPZ.
 
Výzvu lze využít také za účelem financování projektů zaměřených na osoby ohrožené látkovými i nelátkovými závislostmi nebo na prevenci a řešení předluženosti. Oprávněnými žadateli jsou městské části hl. m. Prahy, neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty. Na jeden projekt je možné získat jeden až deset milionů korun. Žádosti je možné podávat do 28. února 2019.
 
Nové výzvy za čtvrt miliardy korun
Kromě výzvy č. 095 byly aktuálně vyhlášeny další tři výzvy, ve kterých je pro žadatele připraveno celkem 265 milionů korun. Výzva č. 076 je zaměřena na podporu inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny (tisková zpráva MPSV); výzva č. 059 je určena pro projekty z oblasti mezinárodní mobility a sociálního začleňování znevýhodněné mládeže a výzva č. 083 cílí na nová řešení sociálních problémů (bezdomovectví, závislosti aj). Veškeré podrobnosti o výzvách včetně podmínek pro získání dotace naleznete na webu Evropského sociálního fondu:

Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže
Platnost do: 31. 1. 2019 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2018 10:00
Alokace v Kč: 55 000 000

https://www.esfcr.cz/vyzva-059-opz

 

Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny
Platnost do: 15. 3. 2019 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 1. 2019 12:00
Alokace v Kč: 160 000 000

www.esfcr.cz/vyzva-076-opz

 

Nová řešení pro tíživé sociální problémy
Platnost do: 30. 9. 2019 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2018 10:00
Alokace v Kč: 50 000 000

https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz

 

Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)
Platnost do: 28. 2. 2019 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2018 08:00
Alokace v Kč: 150 000 000

https://www.esfcr.cz/vyzva-095-opz

Dalším dotačním programem, který byl v nedávné době vyhlášen je „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019. Předkládání projektů bude probíhat prostřednictvím webové aplikace OK služby - senior. Aplikace byla zpřístupněna od 1. 11. 2018, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. 11. 2018 včetně.

https://www.mpsv.cz/cs/34474

MPSV očekává vyhlášení dotačního titulu na sociální práci do konce tohoto roku, nicméně bude záležet na úpravě informačního systému atp. Zároveň nepůjde o specifický dotační titul k sociální práci v sociálním bydlení, ale dotační titul obecně určený na sociální práci. 

Zároveň MPSV plánuje vyhlášení výzvy v rámci OP Zaměstnanost na realizaci přístupu k sociálnímu bydlení housing first, tato výzva by měla být vyhlášena 3. 12. 2018.

 

zdroj:MPSV
zpracovala Mgr. Jindra Tužilová (JT)
obrázek: pixabay/nattanan23