21.03.2016

Možnost dotace na prorodinnou politiku - Obec přátelská rodině

Uzávěrka přihlášek do soutěže Obec přátelská rodině je 15.4.2016. Možnost získání nemalé dotace v soutěži, které se mohou zúčastnit všechny obce České republiky. Nezapomeňte se přihlásit!

Rádi bychom vás upozornili na možnost získání dotace v soutěži Obec přátelská rodině, které se mohou zúčastnit všechny obce České republiky. Do soutěže se obec hlásí jako celek, včetně všech svých místních částí. Výjimku tvoří statutární města územně členěná na městské části/obvody. V tomto případě může být soutěžícím pouze samostatná městská část/obvod.

Nejedná se o soutěž novou, Obec přátelská rodině má již několik spokojených vítězů, kteří díky dotaci zrealizovali projekty podporující rodinný život, jako je například vytvoření dětského koutku na městském úřadě, nákup počítačů do školy, zorganizování příměstského prázdninového tábora, vybavení mateřského centra, dětského hřiště nebo zafinancování mimoškolních aktivit.

Tento ročník na rozdíl od předchozích se liší v několika věcech – došlo ke změně pravidel, která by měla být pro přihlašovatele srozumitelnější a co do administrativy snazší. Přihláška byl zkrácena a zestručněna a nově obec nemusí mít koncepci rodinné politiky, nicméně pokud ji má, bude toto ohodnoceno bonusovými body. Podmínky jsou tedy přívětivější, než v minulých ročnících.

Dotačním titulem Obec přátelská rodině se rozumí celostátní program podpory obcí/měst/městských částí (dále jen obec) pořádaný MPSV a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR.

Zde jsou velikostní kategorie, ve kterých se můžete přihlásit a také výše podpory, kterou můžete vyhrát. Veškeré náležitosti naleznete v souborech níže nebo na zde, přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 

velikostní kategorie

dotace

1.

do 1000 obyvatel

500 000 Kč

2.

1001 – 3 000 obyvatel

900 000 Kč

3.

3 001 – 10 000 obyvatel

1 100 000 Kč

4.

10 001 – 50 000 obyvatel

1 500 000 Kč

5.

50 001 a více obyvatel

2 000 000 Kč

 

Jako spoluvyhlašovatelé doporučujeme se přihlásit. Uzávěrka je již 31.3.2016!  byla prodloužena do 15.4.2016!