29.07.2014

Ministr Jiří Dienstbier píše předsedovi Svazu

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier podporuje větší zapojení měst a obcí do přípravy legislativních opatření v sociální oblasti. Píše to v dopise adresovaném předsedovi Svazu měst a obcí ČR.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier podporuje větší zapojení měst a obcí do přípravy legislativních opatření v sociální oblasti. Píše to v dopise adresovaném předsedovi Svazu měst a obcí ČR. Reaguje tak na písemnost Dana Jiránka se žádostí o spolupráci při řešení zneužívání sociálních dávek, problematiky předražených ubytoven či v souvislosti s registrem přestupků.

S tiskovou zprávou, která se týká otevřeného dopisu ministrům v souvislosti se sociálním začleňováním, se můžete seznámit na tomto místě

Dokumenty čelního představitele státní správy i zástupce vedení samosprávy si můžete přečíst níže.