18.02.2018

Mikrojesle - telefonický průzkum a výsledky dotazníku

Minulý rok se Svaz zapojil do projektu „mikrojesle“, který probíhá v rámci pracovní skupiny vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V prosinci 2017 byly některé obce obeslány dotazníkem, který měl za úkol zjistit povědomí o službě mikrojesle a také o zájmu o tuto službu, výsledky naleznete v tomto článku. V únoru a březnu budou dále ještě probíhat ve spolupráci s agenturou STEM/MARK telefonické rozhovory, které budou následně také zpracovány a vyhodnoceny. Cílem je získat co nejvíce informací o stávajícím stavu v otázce předškolního vzdělávání a péče především o děti mladší tří let. 

Minulý rok se Svaz měst a obcí ČR zapojil do projektu „mikrojesle“, který probíhá v rámci pracovní skupiny vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V prosinci 2017 byly některé obce obeslány dotazníkem, který měl za úkol zjistit povědomí o službě mikrojesle a také o zájmu o tuto službu. S výsledky dotazníku se můžete seznámit níže. 

Kromě dotazníku, který byl rozeslán emailem, bude také během měsíce února a března 2018 pro Ministerstvo práce a sociálních věcí agentura STEM/MARK, a.s. spolu s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí provádět výzkum k této nové službě péče o děti. 
 
Účelem šetření bude stejně jako v případě dotazníku získat od zástupců obcí a městských částí takové informace, které nelze dobře zjišťovat ze statistik – bude se jednat o telefonické kontaktování, kde je větší prostor pro diskuzi. Šetření formou telefonického dotazování bude směřováno na cca 600 obcí, a proto bychom Vás rádi požádali o zapojení do tohoto průzkumu v případě, že se na Vás tazatel agentury STEM/MARK obrátí. Přispějete tak k velmi potřebnému hlubšímu poznání sledované problematiky, která velmi úze souvisí s nárokem na místo ve školce pro dvouleté děti. 
 
Po ukončení šetření obdrží Svaz měst a obcí ČR výsledky a v případě Vašeho zájmu Vám budou zaslány jeho dílčí části, které pro Vás mohou být z odborného hlediska zajímavé či prakticky využitelné. 

Kontaktní osobou na straně agentury STEM/MARK je Mgr. Lucie Žáčková (zackova@stemmark.cz, 225 986 816), na uvedené kontakty se můžete kdykoliv obrátit pro ověření pravosti šetření nebo v případě potřeby jakýchkoli informací s ním souvisejících. 
 
Velmi Vám děkujeme za spolupráci!
 
Jindra Tužilová, SMO ČR