05.12.2017

Mikrojesle - dotazník

Svaz měst a obcí ČR je společně se Sdružením místních samospráv a několika obcemi členem pracovní skupiny Mikrojesle při MPSV. Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Pomozte nám zjistit potřebu existence mikrojeslí v území vyplněním dotazníku. Děkujeme

Svaz měst a obcí ČR je společně se Sdružením místních samospráv a několika obcemi členem pracovní skupiny Mikrojesle při MPSV. Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Mikrojesle v tuto chvíli představují službu, která je v rámci pilotního programu využívána především v menších obcích, kde školka či jesle vůbec nejsou. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně a rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti. V zařízení se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním potřebám dítěte.
 
V současné době je vybudování a provoz mikrojeslí pilotně ověřován v obcích ČR v rámci projektu MPSV „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“. O jeho dalším pokračování rozhodnou i vaše odpovědi na krátký dotazník, který by měl zjistit vaše potřeby a možnosti a především zájem o službu tohoto typu. 
 
Rádi bychom vás poprosili o vyplnění krátkého dotazníku, který naleznete zde
 
Děkujeme!
 
Více informací o mikrojeslích naleznete na http://mikrojesle.mpsv.cz