21.01.2021

Město Olomouc pomáhá svým seniorům

Jedním z mnoha měst a obcí, která pomáhají svým starším občanům při registraci na očkování je i město Olomouc.

Město Olomouc už od jara 2020 provozuje bezplatnou telefonní krizovou linku 800 606 800. Na ni se teď mohou senioři v případě potřeby obrátit i ohledně registrace na očkování proti koronaviru, pokud se nedovolají na celostátní krizovou linku 1221 nebo svému praktickému lékaři. Sociální pracovníci magistrátu seniorům radí buď po telefonu, nebo se s nimi mohou dohodnout i na osobní návštěvě doma. Tato varianta by ale měla být využita jen imobilními občany. Sociální pracovníci magistrátu také z obyvatel městských domů s byty pro seniory vytipovali ty nájemce, kteří splňují aktuální cílovou skupinu očkování – „80+“, a cíleně je osloví osobní pochůzkou přímo v jejich domácnostech s nabídkou pomoci při zajištění očkování.

Již v rámci první vlny koronavirové infekce byla uzavřena smlouva s Charitou Olomouc, na základě které tato organizace zajišťuje poskytování potravin a dalších nejnutnějších komodit osobám ohroženým sociálním vyloučením s rizikem na zdraví v důsledku pandemie. Charita také zajišťuje provoz karanténního centra pro osoby bez domova či vykázané z domácnosti v důsledku domácího násilí, jimž ale zároveň byla orgánem ochrany veřejného zdraví nařízena karantén

Zdroj: Statutární město Olomouc