20.11.2014

Města a obce mohou žádat o peníze z Norských fondů na prosazování rovných příležitostí a na snižování domácího násilí

Od 14. listopadu 2014 do 14. ledna 2015 lze ve druhém kole žádat o peníze z Norských fondů na prosazování rovných příležitostí mužů a žen a na snižování domácího násilí. Nadace Open Society Fund Praha rozdělí 21,5 milionů korun. (Foto: ambro / FreeDigitalPhotos.net)

Od 14. listopadu 2014 mohou obce, kraje, firmy, univerzity, nevládní a další organizace ve druhém kole žádat o peníze z Norských fondů na prosazování rovných příležitostí mužů a žen a na snižování domácího násilí. Z celkových více než 155 milionů korun rozdělí Nadace Open Society Fund Praha zbývajících 21,5 milionů korun. Na přípravu žádostí mají organizace dva měsíce, uzávěrka je 14. ledna 2015.

 Ve druhém a zároveň posledním plánovaném grantovém kole programu Dejme (že)nám šanci půjde na podporu rovných příležitostí žen a mužů téměř 10 milionů korun a na snižování domácího násilí zhruba 12 milionů korun. Je to dvojnásobek původně plánované částky, a to díky rozhodnutí donora přidat nám na malé granty dalších deset milionů korun, řekla Barbora Hořavová, manažerka programu Dejme (že)nám šanci v Nadaci Open Society Fund Praha.

Žádat lze například na projekty, které rozšíří rovné pracovní podmínky pro ženy a muže, podpoří změnu postojů zaměstnavatelů k různým typům pracovních úvazků, zlepší dostupnost služeb péče o předškolní děti, nebo povedou k většímu zohlednění rovnosti žen a mužů ve veřejné správě. Cílem je také rozvoj služeb pro oběti domácího násilí a práce s násilnými osobami.

Výše grantů bude 132 500 až 6 624 970 korun a projekty mohou trvat 6 až 12 měsíců. Rádi bychom, aby projekty začaly v květnu příštího roku. Skončit musí do 30. dubna 2016, dodala Hořavová. Tyto tzv. malé granty jsou šancí pro regiony. Je to příležitost pro menší, ale praktické projekty, a proto doufáme, že bude předložen dostatek mimopražských regionálních projektů. Uvítáme, pokud se přihlásí žadatelé ze všech krajů, potvrdila Hořavová.

Stále otevřená je možnost spolupráce s norskými experty, a to jak v rámci právě otevřené výzvy, tak díky bilaterálnímu fondu. Z něj mohou příjemci grantů průběžně až do konce roku 2015 čerpat peníze speciálně na spolupráci s Norskem. Norské fondy může Česko čerpat díky vstupu do Evropské unie, a to opakovaně. Na problematiku rovných příležitostí a domácího násilí jdou ale poprvé v tomto období. Byla by škoda této příležitosti nevyužít, protože peněz na tato témata je v České republice stále málo, uvádí ředitel Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch.

Program Dejme (že)nám šanci spravuje Nadace Open Society Fund Praha, která patří mezi pět největších nadací v České republice a má více než dvacet let zkušeností. Jejím posláním je rozvíjet v Česku principy otevřené společnosti a demokracie. Mimo rovných příležitostí žen a mužů se věnuje také rozvoji právního státu, vzdělávání a dalším důležitým problémům České republiky.

Více informací o programu Dejme (že)nám šanci a Norských fondech najdete na www.dejmezenamsanci.cz.