11.08.2014

Města a obce mohou žádat o grant v programu Dejme (že)nám šanci

Města a obce mohou žádat o grant nebo se stát partnery jiných organizací v rámci mimořádné výzvy z programu Dejme (že)nám šanci. Určena je na velké granty v oblasti Domácí násilí a násilí založené na pohlaví. (Foto: ambro / FreeDigitalPhotos.net)

Města a obce mohou žádat o grant nebo se stát partnery jiných organizací v rámci mimořádné výzvy z programu Dejme (že)nám šanci. Určena je na velké granty v oblasti Domácí násilí a násilí založené na pohlaví.

Termíny

Nadace Open Society Fund Praha výzvu vyhlásila 30. července 2014 a žádosti je možné podávat do 30. září 2014.  

Podklady

Výše podpory

6,2 až 15 milionů korun na projekt v délce minimálně 12 měsíců

Další informace

Pro žadatele se v úterý 19. srpna 2014 od 14.00 do 16.00 hodin koná seminář. A to v Era svět, Praha 1. V případě zájmu se registrujte prosím zde: Registrace na seminář pro žadatele . 

O programu

Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Je financován z Norských fondů a spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha. Grantová výzva je určena pro neziskové organizace, výzkumné a akademické instituce, veřejný sektor (obce, kraje), mezivládní a církevní organizace i soukromé firmy v České republice.