16.05.2014

Je vaše obec veřejným opatrovníkem? Vyplňte, prosím, dotazník

Svaz měst a obcí České republiky se dlouhodobě zabývá veřejným opatrovnictvím. Abychom mohli co nejlépe hájit zájmy obcí a měst, připravili jsme speciální dotazník. Má za cíl jistit situaci v obcích, které byly ustanoveny veřejným opatrovníkem. (Foto: nongpimmy / FreeDigitalPhotos.net)

Svaz měst a obcí České republiky se dlouhodobě zabývá veřejným opatrovnictvím. Mimo jiné inicioval vznik zcela nové právní úpravy, která by měla danou oblast upravovat, a to včetně financování.

Abychom mohli co nejlépe hájit zájmy obcí a měst, co se veřejného opatrovnictví týče, připravili jsme speciální dotazník. Má za cíl zjistit situaci v obcích, které byly ustanoveny veřejným opatrovníkem.

Dotazník najdete na adrese: http://lamp.smocr.cz/limesurvey/index.php/925453/lang-cs.

V případě dotazů se obracejte na vedoucího legislativně - právního oddělení Svazu Mgr. Zdeňka Mandíka, e-mail: mandik@smocr.cz, tel.: 234 709 727.

Děkujeme za vyplnění.