15.05.2020

Informace o cizincích a pro cizince v době koronavirové krize

Člověk v tísni připravil pro cizince pobývající v době koronavirové krize v České republice dokument s uceleným přehledem, kde hledat aktuální informace. Dokument však není přínosný jen pro cizince samotné, ale i pro starosty a další členy samospráv či zaměstnance ve státní správě, kterým jsou dotazy od cizinců často kladené.

Cizinci na našem území často nemají k dispozici aktuální informace o vývoji situace související s koronavirem. Největším problémem je jazyková bariéra, ale i to, že jednoduše nevědí, kde hledat. Distribuovaný dokumentu obsahuje odkazy na zdroje, kde cizinci najdou vše potřebné v jejich jazyce.

Dokument naleznete v příloze.