14.11.2019

Hodnotové mapy nájemného 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo minulý týden hodnotové mapy nájemného pro rok 2019

Za účelem dokončení hodnotových map nájemného pro stanovení normativů dávek na bydlení“ (gesce MMR a MPSV) v součásti tzv. „15 plánovaných opatření pro boj s chudobou a sociálním vyloučením,“ představuje MMR vytvořený model hodnotových map nájemného pro stanovení normativů dávek na bydlení pro všechna území obcí s pověřeným úřadem v České republice, včetně návrhu postupu při jeho každoroční aktualizaci.

V rámci tohoto modelu je zpracována analýza klíčových cenotvorných faktorů nájemného v lokalitě, zjištění v současné době platných vztahů mezi prodejními/kupními cenami bytů a nájemným na základě provedených analýz, určení modelového poměru nájemného k prodejní/kupní ceně bytů, který by následně mohl být využit pro modelovanou hodnotu nájemného v obcích či velikostní skupině obcí pro stanovení normativů dávek na bydlení, výpočet hodnot nájemného pro stanovení normativů dávek na bydlení na základě dat o jednotkových prodejních/kupních cenách bytů (výpočet průměru, mediánu a spodních tří decilů modelované výše nájmů) ve stanovených lokalitách (v Kč/m2 podlahových ploch bytů), vymezení území pro zpracování hodnotové mapy - všechna území obcí s pověřeným úřadem v České republice.