21.03.2018

Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů

MEPCO realizuje projekt „Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006316 v rámci OP Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit povědomí o problematice genderové nerovnosti prostřednictvím gender auditu a poskytnout návrhy kroků, které povedou k jejímu odstranění. Projekt nabízí zapojení obecním/městským úřadům, které mohou realizovat audit zaměřený na uplatňování rovných příležitostí, zejména s ohledem na gender problematiku.

MEPCO realizuje projekt „Gender audity v prostředí obecních/městských úřadů“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006316 v rámci OP Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit povědomí o problematice genderové nerovnosti prostřednictvím gender auditu a poskytnout návrhy kroků, které povedou k jejímu odstranění. Projekt nabízí zapojení obecním/městským úřadům, které mohou realizovat audit zaměřený na uplatňování rovných příležitostí, zejména s ohledem na gender problematiku.

V případě zájmu o více informací nebo zapojení se do projektu nás prosím kontaktujte na adrese mepco@mepco.cz.

Projekt probíhá od září 2017 od srpna 2018.

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OP Zaměstnanost