17.07.2016

Evropská komise zahájila činnost znalostního Centra pro migraci a demografii

Centrum znalostí v oblasti migrace a demografie má Evropské komisi a členským státům poskytnout lepší informace pro tvorbu efektivnějších politik v reakci na příležitosti a výzvy migrace.

Centrum znalostí v oblasti migrace a demografie (Knowledge Centre for Migration and Demography) má Evropské komisi a členským státům poskytnout lepší informace pro tvorbu efektivnějších politik v reakci na příležitosti a výzvy migrace. Více informací (v angličtině).