16.10.2017

Dotace na komunitní domy pro seniory, pečovatelské byty a bytové domy bez bariér

Na tyto projekty jsou určeny finance z výzvy programu Podpora bydlení, kterou vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj. Ukončení podávání žádostí o dotaci je 5. ledna 2018. Upozorňujeme, že k této výzvě se budou v termínu 12. a 14. prosince 2017 konat v Praze bezplatné semináře pro žadatele.

Nové komunitní domy pro seniory, pečovatelské byty nebo dotační titul bytové domy bez bariér. Na tyto projekty jsou určeny finance z výzvy programu Podpora bydlení, kterou vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj. Připraveno je více než 300 milionů korun. Ukončení podávání žádostí o dotaci je 5. ledna 2018.

 

Díky dotaci vzniknou podporované byty na celém území České republiky. Sloužit budou k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku jejich nepříznivé sociální situace způsobenou věkem nebo zdravotním stavem. V případě komunitních domů pro seniory je možné získat nájemní smlouvu i v průběhu části ekonomicky aktivního života, protože věkový limit je snížen na 60 let.

Cílem podpory podprogramu Bytové domy bez bariér je pak zkvalitnění bytu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou a nebyly vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

K vyhlášené výzvě se budou v termínu 12. a 14. prosince 2017 konat v prostorách AVI (Akademie veřejného investování v budově Ministerstva pro místní rozvoj) bezplatné semináře pro žadatele.

Více informací zde.

Zdroj: MMR
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR