30.08.2013

Dostupnost lékařské péče

Svaz se již delší dobu zabývá problémem zajišťování dostupnosti lékařské péče zejména v menších městech a obcích. S jakými problémy se ve vaší obci při zajištění zejména praktických, dětských nebo zubních lékařů potýkáte vy? Kontaktujte prosím se svými zkušenostmi Kancelář Svazu.

Svaz se již delší dobu zabývá problémem zajišťování dostupnosti lékařské péče zejména v menších městech a obcích. S jakými problémy se ve vaší obci při zajištění zejména praktických, dětských nebo zubních lékařů potýkáte vy?
Kontaktujte prosím se svými zkušenostmi Kancelář Svazu (Mgr. Bc. Rudolfína Knotová, e-mail knotova@smocr.cz, tel.: 234 709 714).