31.05.2013

Doporučení Svazu k dotazníku MSp o veřejném opatrovnictví

Svaz doporučuje svým členům, aby se aktivně zapojili do dotazníkového šetření Ministerstva spravedlnosti a krajů ve věci veřejného opatrovnictví a jeho financování. Zároveň zdvořile žádáme o zaslání vyplněného dotazníku v kopii kontaktní osobě Kanceláře Svazu.

Svaz  i nadále sleduje vývoj v oblasti tzv. veřejného opatrovnictví a aktivity Ministerstva spravedlnosti směřující k návrhu zákona o veřejném opatrovnictví. V září 2012 oslovil Svaz své členy s dotazníkovým šetřením, jehož výsledky byly následně předány Ministerstvu spravedlnosti. V návaznosti na tohoto dotazníkového šetření a v souvislosti s novou identifikovanou potřebou podrobnějších informací, především pak v návaznosti na finanční náklady na výkon veřejného opatrovnictví, připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s kraji další dotazníkové šetření určené obcím. Dotazník již byl do některých obcí prostřednictvím krajů doručen. Další obce a města mohou tento dotazník očekávat v červnu t.r.

Svaz doporučuje svým členům, aby tomuto dotazníkovému šetření věnovali svou pozornost a aktivně se do něj zapojili, tak aby budoucí právní úprava veřejného opatrovnictví a jeho financování odrážely potřeby veřejných opatrovníků.

S ohledem na další aktivity při prosazování zájmů členů Svazu v této oblasti zdvořile žádáme, aby města a obce zaslaly vyplněný dotazník v kopii taktéž kontaktní osobě v Kanceláři Svazu Kateřině Machové (machova@smocr.cz).