23.07.2015

Do pátku lze žádat o dotace na sociální služby

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří nemohli podat žádost o dotace prostřednictvím aplikace OK služby a ti, kteří poskytují sociální služby nově registrované po říjnu 2014, mohou využít mimořádné kolo dotačního řízení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo mimořádné kolo dotačního řízení v kontextu se sociálními službami. Využít ho mohou poskytovatelé s nadregionální nebo celostátní působností, kteří z technických důvodů nemohli podat žádost o dotace prostřednictvím aplikace OK služby - poskytovatel a ti, kteří poskytují sociální služby nově registrované po říjnu 2014. Toto řízení se netýká poskytovatelů sociálních služeb, kteří požádali o dotace v řádném termínu. Podrobné informace včetně způsobu, jak podat žádost, k čemu dotace slouží, jak vysoké a na co mohou být aj. najdete na http://www.mpsv.cz/cs/21509.