19.07.2016

Demolice 21 nevyužitých budov v soc. vyloučených lokalitách

Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o schválení dotací v rámci programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Podle zveřejněných výsledků bude 69 milionů korun rozděleno mezi 21 projektů. Nejvíce z nich pochází z Ústeckého kraje. Připomeňme, že tento program byl spuštěn na základě podnětů ze Svazu měst a obcí ČR. 

Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o schválení prostředků určených k poskytnutí dotací v rámci programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Podle zveřejněných výsledků bude téměř 69 milionů korun rozděleno mezi 21 projektů. Nejvíce projektů pochází z Ústeckého kraje.

Připomeňme, že tento program byl spuštěn na základě podnětů ze Svazu měst a obcí ČR.  Společně totiž věříme, že revitalizovaná území na místech současných chátrajících budov pomohou zvýšit kvalitu života v daných místech.

Cílem podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách Ministerstva pro místní rozvoj je pomoci připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít k dalšímu udržitelnému rozvoji obce. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale musí sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. 

Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Na roky 2016 až 2018 má ministerstvo připraveno 300 milionů korun, konkrétně 100 milionů každý rok. Celková částka finančních prostředků schválená k poskytnutí dotací pro podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách v rámci 1. výzvy je 68 795 319,- Kč.

 

Seznam schválených projektů zveřejnilo ministerstvo zde.