29.12.2014

Co se mění od ledna 2015? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí, které se týkají měst a obcí

Nový rok přinese řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí, které se týkají i měst a obcí. Budou zavedeny dětské skupiny, rozdělování dotací na sociální služby budou mít nově na starosti kraje a budou platit nová pravidla pro vyplácení doplatku na bydlení. (Foto: photostock / FreeDigitalPhotos.net)

 

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí, které se týkají i měst a obcí.

ZAVEDENÍ DĚTSKÉ SKUPINY

Již od 29. listopadu 2014 je účinný zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny usnadní rodičům dětí lépe sladit rodinný a pracovní život. Dětské skupiny pomohou vyřešit chybějící místa pro děti předškolního věku a doplní stávající systém péče o předškolní děti. Založení takové skupiny bude administrativně i finančně méně náročné než je tomu u klasických školek. Zaměstnavatelé si mohou daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení nebo příspěvku na provoz zařízení zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou využít slevu na dani, pokud služby dětské skupiny využijí. Další informace najdete zde.

PŘECHOD FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRAJE

Peníze na sociální služby budou nyní rozdělovat kraje, které znají místní poskytovatele mnohem lépe než lidé z ministerstva. Nově bude zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu, dojde tak ke stabilizaci a větší provázanosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraj bude mít také povinnost určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel.Od prvního ledna budou finance rozdělovat kraje, které znají místní provozovatele mnohem lépe než lidi z ministerstva.Od prvního ledna budou finance rozdělovat kraje, které znají místní provozovatele mnohem lépe než lidi z ministerstva.Od prvního ledna budou finance rozdělovat kraje, které znají místní provozovatele mnohem lépe než lidi z ministerstva.

OPATŘENÍ PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ DOPLATKU NA BYDLENÍ

Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pomůžou přerušit bující obchod s chudobou v ubytovnách. Zamezí se především neefektivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení bude podle návrhu nově poskytován ubytovnám, které splní hygienické standardy kvality bydlení. Zároveň se bude moct poskytnout doplatek na bydlení osobám, které bydlí na ubytovně, pouze se souhlasem obce. Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce se budou vyžadovat od května 2015. Bude také stanovena maximální výše nájemného podle částky dané v místě obvyklé a normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře. 

Zdroj: www.mpsv.cz