11.01.2018

Chyby ve vydávání parkovacích průkazů pro osoby neslyšící a sluchově postižené

Některé obce s rozšířenou působností vydávají osobám neslyšícím a sluchově postiženým parkovací průkaz, který je určen pro vozidla, přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Poznáte rozdíl mezi O1 a O2? Vydává váš úřad parkovací průkazy správně?

Na konci roku 2017 bylo zjištěno, že některé obce s rozšířenou působností vydávají osobám neslyšícím a sluchově postiženým parkovací průkaz, který je určen pro vozidla, přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Toto je ovšem v rozporu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů v platném znění § 67, odst. 1 a odst. 3, které jednoznačně stanoví, že těmto osobám je na základě průkazu ZTP vydáno označení O2. Označení O2 má informativní charakter, kterým řidič upozorňuje, že je osobou neslyšící, aby ostatní řidiči, v případě potřeby, nepoužívali klakson, ale jiný způsob upozornění na nějakou situaci.

 

Pro osoby s těžkým zdravotním postižením je určen parkovací průkaz, který obce s rozšířenou působností vydávají na základě předložení průkazu ZTP a ZTP/P. Tento parkovací průkaz musí být viditelně umístěn za předním sklem vozidla. Odst. 4, uvedeného § 67 dále stanoví způsob využívání parkovacího průkazu osobami se zdravotním postižením a dále stanoví způsob kontroly, zda parkovací průkaz je využíván osobou, které byl vydán, nebo při jízdě, která se bezprostředně dotýká osoby, které byl vydán parkovací průkaz. Kontrolu využívání parkovacího průkazu mohou provádět jak příslušníci Policie ČR, tak také strážníci Obecní policie. Kontrola správného využívání parkovacího průkazu se děje tak, že držitel parkovacího průkazu musí na vyzvání předložit současně průkaz ZTP nebo ZTP/P.