07.08.2020

Bojujeme za navýšení podpory pro vaše sociální projekty

Chystáte se či potřebujete investovat v sociální oblasti? Pomozte nám získat argumenty pro jednání s vládou vyplněním následujícího dotazníku.

Z jednání Rady vlády pro duševní zdraví se zástupci vlády a na základě přímé žádosti ministryně Jany Maláčové (MPSV) vyplynulo, že argumenty pro navýšení podpory pro obecní sociální projekty je nutno podložit reálnými daty z území. K tomu potřebujeme Vaši spolupráci.

 

V dotazníku se zaměřujeme na dvě části – investice v oblasti sociálních služeb a v další části potom na oblast bydlení pro osoby s duševním onemocněním a seniory. Vzhledem k tomu, že kapacity pro bydlení těchto cílových skupin nejsou dostatečné, je zapotřebí se zabývat možnostmi jejich dalšího navýšení. Z toho důvodu vyzval premiér Andrej Babiš Svaz měst a obcí ČR, aby byla od jeho členů zjištěna aktuální situace a případná potřeba navýšení těchto kapacit v reálných číslech. Termín vyplnění: do 24. 8. 2020. Do konce srpna potřebujeme získaná data zaslat vládě. Výsledky dotazníku budou sloužit i pro potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva financí ČR.

Dotazník najdete zde:

https://docs.google.com/forms/d/16HhmrSbCzi0pxh3C8xmF1n2NBUM8zvA2s9EnzCYW-2I/edit?edit_requested=true

 

V případě jakýchkoli nejasností či otázek týkajících se dotazníku, se prosíme obraťte na Mgr. Claudii Varhol, garantku Komise pro sociální věci a zdravotnictví Předsednictva Svazu, tel. 730 519 547, e-mail: varhol@smocr.cz.