01.04.2020

Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Společnost Podané ruce, o. p. s., vytvořily mapu pečovatelských služeb

Největší česká organizace zastřešující sociální služby Asociace poskytovatelů sociální služeb ČR (APSS ČR) dnes spustila webové stránky www.mapapecovatelskychsluzeb.cz, na nichž si mohou nejen starostové všech obcí v České republice vyhledat vhodnou pečovatelskou nebo asistenční službu, která by mohla pomoci v zajištění potřebné pomoci seniorům v jejich obci. Podle svých momentálních kapacitních možností oslovená služba pomůže se zajištěním nákupů a senioři se tak nemusí vystavovat možnému riziku nákazy během pohybu v obchodech. Pokud se starosta s vyhledanou službou na spolupráci domluví, může si v aplikaci vygenerovat jednoduchý leták a jeho prostřednictvím informovat občany.

APSS ČR spustila Mapu pečovatelských služeb na www.mapapecovatelskychsluzeb.cz, kde si každý senior, rodinný příslušník seniora či starosta každé obce může najít, které pečovatelské a asistenční služby jsou poblíž jeho obce, zkontaktovat se s nimi, projednat možnou spolupráci a následně prostřednictvím webu vygenerovat univerzální leták k šíření do všech domácností, aby se ti, kteří příp. potřebují poradenství či nějakou naléhavou službu a pomoc, mohli pomoci účinně dovolat.

Současně pořádají veřejnou sbírku na zajištění prostředků pro pečující osoby i klienty, číslo účtu je: 2701786666/2010.