Sociálně-zdravotní oblast

V této rubrice naleznete informace týkající se celé sociálně-zdravotní agendy, tedy informace týkající se jak problematiky sociálních služeb a sociální práce, zaměstnanosti, rodiny, ale také nedostatku lékařů, nové legislativy v oblasti úhradových vyhlášek či sociálního bydlení a vyloučených lokalit.

Mgr. Claudia Varhol

garant rubriky

18.03.2020

Souhrnné stanovisko k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření

Toto stanovisko je vydáno jako metodické doporučení na základě dotazů krajských a obecních úřadů a osob pověřených výkonem sociálně-právní ochrany dětí k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou. V této situaci je nezbytné postupovat v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 9 odst. 4 písm. b): „ministerstva a jiné ústřední správní úřady rozhodují o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak“.

10.03.2020

Víte, na co máte nárok?

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení. V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

09.03.2020

DOPORUČENÝ POSTUP APSS ČR PRŮVODCE pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR jako největší profesní sdružení v oblasti sociálních služeb připravila pro poskytovatele sociálních služeb soubor doporučených postupů, které je vhodné učinit v případě podezření na nákazu COVID-19.

03.03.2020

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo včera tiskovou zprávu COVID-19 - Metodický pokyn - pracovně právní problematika.

25.02.2020

Pozvánka na seminář k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny

Seminář s názvem Bezbariérová města a obce se koná ve čtvrtek 19. března 2020 od 10.00 do 14.00 hodin v hlavní budově Úřadu vlády ČR. Seminář je bezplatný, kapacita je však omezená. Registrace je možná pouze do 6. března!

21.11.2019

Výzva "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách" je vyhlášena

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách". Pro tento rok je připraveno 100 milionů korun. Obce mohou žádosti o poskytnutí dotace podávat až do 14. února 2020.

14.11.2019

Hodnotové mapy nájemného 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo minulý týden hodnotové mapy nájemného pro rok 2019

05.08.2019

MPSV spouští nový web - Jednotný portál

Ministerstvo práce a sociálních věcí postoupilo při budování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (JISPSV) o další významný krok. 28. června spustí nový web – součást projektu Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí – a splní tak první ze čtyř klíčových milníků,

31.05.2019

Usnesení PSP ke kritické situaci ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení

Níže naleznete Usnesení, které vyzývá vládu a ukládá Minsiterstvu práce a sociálních věcí řešit a vyřešit jak problém s fianncováním sociálních služeb, tak sociální práce a sociálně právní ochrany dětí.  

30.05.2019

Do projektu Obědy do škol jsou zapojeny všechny kraje ČR

Do výzvy „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi V“ Operačního programu potravinová a materiální pomoc (OP PMP) se přihlásily všechny kraje ČR. Nyní probíhá hodnocení žádostí a ověřování cílové skupiny Úřadem práce.