22.05.2012

Základní registry budou spuštěny od 1. 7. 2012

Jak postupovat při ohlášení agendy, kterou bude muset obec zajistit v souvislosti se spuštěním základních registrů od 1. 7. 2012, naleznete zde.

V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech vznikla správa základních registrů, která se zabývá zajišťováním provozu Informačního systému základních registrů (ISZR) a jeho bezpečnosti, realizací vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím ISZR a mezi jednotlivými základními registry a agendovými informačními systémy prostřednictvím ISZR. Zajištuje zpřístupnění referenční údajů v rozsahu oprávnění obsažených v Registru práv a povinností. Podrobnější informace naleznete na www.szrcr.cz.