22.08.2007

Začalo zasílání návrhů do soutěže Otevřeno X Zavřeno

Tituly obdrží nejlepší a nejhorší příklady otevřenosti úřadů vůči veřejnosti v České republice za období září 2006 – září 2007. Hodnotí se poskytování informací občanům, zneužívání radničních periodik, aktivní zveřejňování informací.

Tituly obdrží nejlepší a nejhorší příklady otevřenosti úřadů vůči veřejnosti v České republice za období září 2006 – září 2007. Hodnotí se poskytování informací občanům, zneužívání radničních periodik, aktivní zveřejňování informací.
Nominovat může každý
Kdokoliv má dobrou nebo zlou zkušenost s úřady a úředníky při získávání informací o činnosti veřejných institucí, zejména při uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, má možnost nominovat své kandidáty do kategorií „Otevřeno“ a „Zavřeno“.
Soutěži v minulých letech věnovala média mimořádnou pozornost. Výsledky roku 2006 (1. místo Otevřeno: Praha 6, 1. místo Zavřeno: Jihomoravský kraj), fotografie z předávání cen a další informace najdete na www.otevrete.cz.
 
Podmínky soutěže
V nominaci přesně uveďte označení úřadu (tj. název, případně i jméno konkrétního úředníka), stručný popis činu, za který úřad nominujete, kontakt na navrhovatele (e-mail, telefon) a případně další kontakt, na kterém je možné čin ověřit. Nominace ze strany samotných úřadů nesoutěží. Jména navrhovatelů uchováme v tajnosti. Uzávěrka soutěže je 8. září 2007. Nominace bude hodnotit porota deseti nezávislých osobností, která problematiku dlouhodobě sleduje. Výsledky soutěže budou zveřejněné na tiskové konferenci 27. září a na webu www.otevrete.cz. Soutěž ve stejný den probíhá ve třiceti zemích světa.
 
Ceny
Vítězové obdrží solidní smaltovanou ceduli s nápisem Otevřeno anebo Zavřeno a jménem úřadu, kterou si mohou vyvěsit na vhodné místo úřadu.
 
Další podrobnosti:
Při hodnocení se zohlední například aktivní přístup a „přátelskost“ (user friendly) ze strany úřadu (ochota a vstřícnost jednotlivých úředníků, zvláštní informační centra pro občany), obsažnost, rychlost a kvalita poskytovaných informací, zveřejňování informací nad rámec zákona a kreativita zveřejňování, webové stránky či bezplatné poskytování informací, a na druhé straně hloupé důvody odmítnutí přístupu k informacím, „recidiva“ v neposkytování informací, odstrašování žadatelů požadováním neoprávněných úhrad, nedodržování lhůt či legislativní „útok“ na svobodu informací.
Převzato z tiskové zprávy Otevřené společnosti o.p.s.