27.08.2009

Z jednání Komise pro informatiku, které se konalo dne 25.8.2009

Důležitým bodem jednání bylo pozastavení výzvy 04 (Technologická centra a elektronické spisové služby).

Důležitým bodem jednání bylo pozastavení výzvy 04 (Technologická centra a elektronické spisové služby).

 
Komise pro informatiku Svazu měst a obcí byla na svém jednání, dne 25. srpna 2009, informována PhDr. Robertem Ledvinkou, vrchním ředitelem sekce veřejné správy ministerstva vnitra o současném stavu výzvy 04 (Technologická centra a elektronické spisové služby) z Integrovaného operačního programu, resp. o přípravě nového znění této výzvy. Z informací vyplývají některé změny, které se dotknou možností implementace eGovernmentu na úrovni měst a obcí, zejména obcí s rozšířenou působností, kontinuity předchozích kroků a koordinace postupu s kraji. Tyto informace Svaz měst a obcí České republiky velmi znepokojily.
Vzhledem k současnému stavu realizace eGovernmentu v územních samosprávách a postupu čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů, považuje Svaz měst a obcí za potřebné, aby bylo co nejdříve svolané koordinační jednání za účasti zástupců Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj, na kterém by se měly projednat následující body:
-         Konečné znění výzvy 04 z IOP
-         Časový harmonogram postupu
          Zřízení společného projektového týmu SMO, AKČR, MV a MMR pro koordinaci a řízení postupů implementace eGovernmentu v území             
          s využitím strukturálních fondů