02.11.2009

Výzva IOP č. 06 technologická centra obcí s rozšířenou působností

Do znění této výzvy byly zapracovány některé přimpomínky Komise pro informatiku Předsednictva Svazu.

Do znění této výzvy byly zapracovány některé přimpomínky Komise pro informatiku Předsednictva Svazu.

Svaz měst a obcí intenzivně spolupracuje na utváření koncepce čerpání finančních prostředků Integrovaného operačního programu (IOP), konkrétně na výzvě 04 (technologická centra obcí s rozšířenou působností), kdy z nového znění této výzvy vyplynuly některé změny, které se mohly dotknout možností implementace eGovermentu na úrovni měst a obcí, zejména obcí s rozšířenou působností, kontinuity předchozích kroků a koordinace postupu s kraji, proto z podnětu Svazu bylo svoláno koordinační jednání všech relevantních partnerů. Některé připomínky Svazu byly postupně zapracovávány do znění této výzvy.