04.05.2009

Udělování Evropských cen za eGovernment 2009

Výbor regionů vybízí místní a regionální orgány z celé EU, aby se zúčastnily letošního udělování Evropských cen za eGovernment 2009 organizovaného Evropskou komisí. Soutěž je určena všem organizacím veřejného sektoru z EU, států ESVO a kandidátských zemí. Ceny se udělují za nejlepší postupy při používání informačních a komunikačních technologií (IKT) ve veřejných službách. Nominace budou ukončeny dne 10. června 2009 v 16:00 SEČ. Další informace najdete na www.epractice.eu/awards.

Výbor regionů vybízí místní a regionální orgány z celé EU, aby se zúčastnily letošního udělování Evropských cen za eGovernment 2009 organizovaného Evropskou komisí. Soutěž je určena všem organizacím veřejného sektoru z EU, států ESVO a kandidátských zemí. Ceny se udělují za nejlepší postupy při používání informačních a komunikačních technologií (IKT) ve veřejných službách. Nominace budou ukončeny dne 10. června 2009 v 16:00 SEČ. Další informace najdete na www.epractice.eu/awards.

Ve výzvě pro místní a regionální orgány předseda Výboru regionů pan Luc Van den Brande řekl: „Místní a regionální orgány odvedly hodně práce v oblasti elektronické správy. Informační technologie nejen zjednodušují přístup k veřejným službám, ale také to znamená, že tyto služby mohou být často účinnější a nákladově efektivnější. Tyto ceny jsou skvělým prostředkem k tomu, aby se prezentoval pokrok mnoha veřejných orgánů, včetně orgánů na místní a regionální úrovni, při zavádění této nové technologie. Doufám, že mezi vítězi budou příklady úspěšného zavádění elektronické správy na místní a regionální úrovni.“

Evropská komise začala udělovat tyto ceny v rámci úsilí o zlepšení kvality života evropských občanů pomocí IKT, o zvýšení důvěry ve správní orgány a organizace veřejného sektoru a o zlepšení konkurenceschopnosti společností a podniků. Ceny jsou udělovány ve třech rozsáhlých kategoriích: eGovernment podporující jednotný trh; eGovernment posilující vliv občanů a podniků; a eGovernment umožňující účinnost a efektivnost administrativy.

Slavnostní udílení cen se bude konat během konference „Teaming up for the eUnion”, která se uskuteční ve dnech 19. a 20. listopadu v Malmö ve Švédsku pod záštitou švédského předsednictví EU.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu