17.08.2007

Strategie efektivní veřejné správy a přátelské veřejné služby

Strategie byla přijata vládou ČR dne 11. července 2007 (usnesení č. 757). Přiblížuje současný stav veřejné správy a veřejných služeb na centrální i územní úrovni a zvýrazňuje klíčové problémy. Dále obsahuje hodnocení výkonu veřejné správy ČR v mezinárodním srovnání a dosavadní iniciativy směřující ke zlepšení výkonu veřejné správy a zvýšení kvality veřejných služeb. Úvodní slovo premiéra a odkaz na celou strategii ve formátu word přinášíme uvnitř článku. 

Strategie byla přijata vládou ČR dne 11. července 2007 (usnesení č. 757). Přiblížuje současný stav veřejné správy a veřejných služeb na centrální i územní úrovni a zvýrazňuje klíčové problémy. Dále obsahuje hodnocení výkonu veřejné správy ČR v mezinárodním srovnání a dosavadní iniciativy směřující ke zlepšení výkonu veřejné správy a zvýšení kvality veřejných služeb. Úvodní slovo premiéra a odkaz na celou strategii ve formátu word přinášíme uvnitř článku. 

Vláda ČR ve svém programovém prohlášení konstatovala, že cesta k posílení konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním prostředí je neodmyslitelně spjata se zvýšením efektivity výkonu veřejné správy. Proto se vláda v tomto svém zásadním dokumentu zavázala podniknout kroky směrem k zlepšení veřejné správy a kvality jí poskytovaných služeb, tzn. nastavit jednoznačně podmínky k tomu, aby veřejná správa byla nejen chápána, ale skutečně i fungovala, jako „služba“ občanům.
 
Pro realizaci těchto úkolů se před ČR současně otevírá neopakovatelná příležitost využít prostředků ze strukturálních fondů v právě zahájeném programovém období let 2007-2013. Vláda ČR tak velmi uvítala stanovení „Smart Administration“ jako jedné z priorit kohezní politiky a plně se hlásí k jejím cílům.
 
Provázání aktivit, které vláda v nejbližším období zamýšlí realizovat či jejichž realizaci již zahájila v oblasti zlepšení podmínek výkonu veřejné správy, s podporou poskytovanou v rámci strukturálních politik EU, představuje příležitost zajistit těmto nezbytným krokům dostatečné finanční zdroje stejně jako podmínky pro kontinuální realizaci jednotlivých kroků. V dlouhodobějším výhledu pak znamená potvrzení významu a důležitosti, kterou tato, respektive následující vlády, naplnění těchto cílů přikládají.
 
Nezbytným předpokladem pro využití prostředků ze strukturálních fondů a zároveň nástrojem k tomu, aby přístupy k zlepšování veřejné správy a veřejných služeb probíhaly provázaně a koordinovaným způsobem, bylo zpracování této strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Ta shrnuje nejen již dosud probíhající aktivity, ale definuje rovněž nové příležitosti ke zlepšení dosud nedostatečně řešených problémů. 
 
Ing. Mirek Topolánek
Předseda vlády ČR
Strategie efektivní veřejné správy a přátelské veřejné služby je k nalezení zde.