13.04.2012

Setkání KISMO a KI AKČR s poslanci sněmovny Parlamentu ČR.

Dne 2. dubna 2012, v rámci konference ISSS v Hradci Králové se uskutečnilo již tradiční setkání Komise pro informatiku Předsednictva Svazu (dále jen „KISMO“) a Komise informatiky asociace krajů s poslanci sněmovny Parlamentu ČR. Toto setkáni bylo současně i jednáním KISMO.

Dne 2. dubna 2012, v rámci konference ISSS v Hradci Králové se uskutečnilo již tradiční setkání Komise pro informatiku Předsednictva Svazu (dále jen „KISMO“) a Komise informatiky asociace krajů s poslanci sněmovny Parlamentu ČR. Toto setkáni bylo současně i jednáním KISMO. Setkání se zúčastnily členové obou uvedených komisí. Za Poslaneckou sněmovnu Parlamentu se jednání zúčastnil předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj JUDr. Stanislav Polčák a Ing. Jaroslav Krupka, předseda podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy, přítomen byl také Mgr. Ondřej Veselský náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví.
Hlavním tématem této schůzky byly základní registry. Diskutovalo se zejména o informovanosti měst a obcí. V diskusi byl kladen důraz na srozumitelnost informací pro uživatele systému základních registrů, kteří nejsou odborníky IT. V souvislosti se základními registry zazněla i připomínka týkající se připojení do komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen „KIVS“). V některých případech se úřady nebudou moci připojit do KIVS, např. optikou z Policie ČR a budou muset toto připojení vysoutěžit. Tuto službu by musely města a obce hradit ze svého rozpočtu.
Ing. Cyril Čapka, předseda KISMO se domluvil s Mgr. Ondřejem Veselským, náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu a informační systémy na uskutečnění dalšího jednání, kterého tématem by měly být základní registry.
Ing. Jaroslav Krupka, poslanec sněmovny Parlamentu ČR, přislíbil pozvání pro zástupce obou komisi na jednání podvýboru, které se bude zabývat základními registry.

Ing. Cyril Čapka
předseda KISMO