27.03.2012

Referenční údaje v základních registrech - dopravní obslužnost

Agendu zajišťování dopravní obslužnosti A 572 vykonávají (resp. mohou vykonávat) všechny obce České republiky podle § 3 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Skutečnost, že dnes konkrétní obec neobjednává žádnou dopravní obslužnost

Agendu zajišťování dopravní obslužnosti A 572 vykonávají (resp. mohou vykonávat) všechny obce České republiky podle § 3 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Skutečnost, že dnes konkrétní obec neobjednává žádnou dopravní obslužnost (linkové autobusy, regionální vlaky), neznamená, že jí tato agenda nepřísluší. Každá obec kdykoliv může začít objednávat veřejnou dopravu - v ten moment bude agendu vykonávat i reálně prakticky. K agendě zajišťování dopravní obslužnosti by se proto měla přihlásit každá obec České republiky.


--------------------------------------------------------------------------------