08.05.2007

Připomínky k novele zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a dále návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a dále návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby