26.11.2012

Poskytneme základním registrům informace k myslivosti a komunikacím?!

Správa základních registrů žádá prostřednictvím Svazu obce a města o souhlas pro ostatní orgány veřejné správy nahlížet do agendy myslivosti a komunikace. Zašlete nám Vaše stanovisko do 30. listopadu 2012!

Správa základních registrů žádá prostřednictvím Svazu obce a města o souhlas pro ostatní orgány veřejné správy nahlížet do agendy myslivosti a komunikace.

Správa základních registrů zajišťuje dle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech dle §7 odst. 2 písm. a) bezpečnost informačního systému základních registrů, registru obyvatel, registru osob a registru práv povinností. Ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb. jsou obce editorem pod agendou A943 (Myslivost) a A998 (Agenda o podmínkách provozu na pozemních komunikacích). Tuto agendu spravují obce prostřednictvím agendového informačního systému ROS IAIS (ID AIS 163), kterým se dostávají do systému základních registrů.

Dovolujeme si Vás požádat o informaci, zda Vaše obec umožní přístup do výše uvedených agend i jiným orgánům veřejné moci se svými agendovými informačními systémy na čtení údajů. Informace jsou pro Správu základních registrů důležité pro stanovení bezpečnostních profilů k výše uvedeným agendám v základních registrech. 

Vaše stanovisko zašlete nejpozději do 30. listopadu 2012 na adresu sobkova@smocr.cz. V případě, že nepošlete žádné vyjádření, budeme předpokládat, že s předmětným přístupem do uvedených agend souhlasíte. Děkujeme za spolupráci.