25.08.2010

Podněty měst a obcí k zavádění Smart Administration – dotazníkové šetření MV ČR

Města a obce ČR mohou přispět svými informacemi k zavádění projektového řízení a naplňování cílů Smart Administration. Stačí do 31.8.2010 vyplnit on-line dotazník připravený Ministerstvem vnitra ČR.

Města a obce ČR mohou přispět svými informacemi k zavádění projektového řízení a naplňování cílů Smart Administration. Stačí do 31.8.2010 vyplnit on-line dotazník připravený Ministerstvem vnitra ČR.

Odbor programového řízení Ministerstva vnitra realizuje v době od  9. 8. 2010 do 31. 8. 2010 dotazníkové šetření mezi organizacemi veřejného sektoru s cílem zmapovat stav zavádění projektového řízení a naplňování strategie Smart Administration (Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby). Problematika úzce souvisí s obcím dobře známým tématem zvyšování kvality ve veřejné správě. S projektovým řízením v různé podobě se pak již více či méně setkali všichni, kdo realizují projekty s využitím dotací z fondů EU.

Značná část obcí ČR byla již oslovena e-mailem MV ČR k účasti na tomto průzkumu. E-mail obsahoval i odkaz na on-line dotazník s adresou specifickou pro jednotlivé respondenty. SMO ČR se jako účastník pracovní skupiny MV ČR pro Smart Administration na zavádění metod podporujících efektivitu a kvalitu ve veřejné správě podílí a podporuje je. Tímto žádáme zástupce obcí, kteří výzvu k vyplnění dotazníku obdrželi, aby této věci věnovali přiměřenou pozornost. Věříme, že podněty z měst a obcí pomůžou dalšímu nasměrování aktivit a podpory státu v této tematické oblasti. Výsledky průzkumu budou vyhodnoceny a zveřejněny v závěru roku. Byli jsme rovněž upozorněni, že vybraní respondenti se budou moci zúčastnit zahraničních stáží, inspirovat se  příklady dobré praxe v oblasti Smart Administration ze zahraničí a přenést je do praxe vlastní.

Pokud jste výzvu neobdrželi a máte zájem o účast, doporučujeme využít kontakt, který spolu s dalšími informacemi o projektu naleznete na stránkách www.smartadministration.cz.