07.04.2010

Otevřená konzultace Evropské komise k širokopásmovému pokrytí internetem

Evropská komise otevřela konzultaci k budoucí univerzální službě v digitálním věku. Chce tak zjistit, jaký názor panuje mezi odbornou a laickou veřejností EU na téma dostupnosti základních telekomunikačních služeb tak, aby byl naplněn princip univerzality.

Evropská komise otevřela konzultaci k budoucí univerzální službě v digitálním věku. Chce tak zjistit, jaký názor panuje mezi odbornou a laickou veřejností EU na téma dostupnosti základních telekomunikačních služeb tak, aby byl naplněn princip univerzality. Tím je míněn požadavek na to, aby služba byla služba dostupná všem občanům EU, nezávisle na tom, kde žijí a jak náročné je tuto službu zajistit. V podstatě to znamená závazek pro veřejné orgány tam, kde službu neposkytuje z důvodu nevýhodnosti trh, zajistit její poskytování, resp. zajistit její poskytování soukromými dodavateli prostřednictvím regulace. Jedná se o dostupnost k veřejným telefonním sítím a službám jako např. základní přístup na internet. Na základě výsledků konzultace se Evropská komise rozhodne, zda do konce roku 2010 připraví nové legislativní návrhy o závazcích univerzální služby v oblasti telekomunikací.

Reakce na konzultaci se předpokládá formou vyplnění dotazníku, který Evropská komise prezentuje na svých webových stránkách, a to do 7. května 2010. Veškeré podklady k tématu naleznete následujícím odkazem:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/universal_service_2010/index_en.htm
 
Tématem se zabývá i Komise pro informační systémy Předsednictva Svazu. Po dohodě se její členové rozhodli připojit k pozici Rady evorpských obcí a reigonů (CEMR), která za asociace, které sdružuje, zpracovala souhrnnou pozici.
Mgr. Eva Srnová
srnova@smocr.cz