26.03.2010

Otevřená konzultace Evropské komise k interoperabilitě ve veřejné správě

Evropská komise připravuje program ISA - Interoperabilní řešení pro evropskou veřejnou správu jako součást příprav budoucího Akčního plánu pro eGovernment pro rok 2015. Interoperabilita je schopnost nesourodých a rozmanitých organizací propojit své aktivity tak, aby dosahovaly vzájemně výhodných a společných cílů se zapojením výměny informací a znalostí mezi organizacemi, prostřednictvím podnikatelských procesů, které podporují, a díky výměně dat mezi příslušnými systémy ICT. Příkladem budiž povinnost pro vývojáře softwaru zajistit napojení vzájemně nesourodých softwarových programů využívaných např organizacemi veřejné správy tak, aby spolu komunikovaly.

Program ISA reaguje na transformaci způsobu, jakým jsou poskytovány veřejné služby, a má za cíl napomoci překonat překážky, které vznikají díky tomu, že ke změně v poskytování služeb mají různé státy různé přístupy a dosáhly různé úrovně úspěchu. 

Za tímto účelem Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k dokumentu Evropská strategie interoperability (EIS). Jedná se o dokument připravený Evropskou komisí ve spolupráci se zástupci členských států EU. Účelem bylo identifikovat společné rysy a oblasti sdíleného zájmu na úrovni členských států a EU a najít společný konsenzus vedoucí k strategickému plánu pro oblast interoperability pro rok 2015. Zpracování EIS se v první řadě soustředilo na definici společné vize, k ní se vztahujících priorit a cílů a následně na možná opatření na úrovni EU a členských států. Ta mají napomoci jejich převedení do reality. Dokument EIS, u kterého Komise žádá konzultaci, představuje podklad, celkový strategický přístup a návrh následujících kroků pro samotné finální zpracování EIS.

V rámci současné konzultace mohou zástupci veřejné správy, neziskových organizací a veřejnost jako taková k EIS zasílat své připomínky, a to do 6. dubna 2010. Do toho data lze Komisi poskytnout vlastní představu o řešení uvedeného problému (např. předložením vlastní pozice nebo názoru na uvedenou problematiku, resp. odpovědět na otázky, které Komisi zajímají).

Tématem se zabývá i Komise pro informační systémy Předsednictva Svazu, která se shodla, že se připojí k pozici Rady evropských obcí a reigonů (CEMR).

Ke stažení: dokument EIS a příloha.

 Eva Srnová
srnova@smocr.cz