11.04.2013

O krok blíže aktuálním údajům

Po roce vyjednávání a tlaku na ministerstvo vnitra se zdá, že obce pro potřeby své správy budou konečně znovu mít k dispozici aktuální údaje o tom, kolik občanů na daném území obce žije. Během jednání Komise pro informatiku dne 8. dubna 2013 to bylo potvrzeno ředitelem Správy základních registrů.

Po roce vyjednávání a tlaku na ministerstvo vnitra se zdá, že obce pro potřeby své správy budou konečně  mít znovu k dispozici aktuální údaje o tom, kolik občanů na daném území obce žije. Během jednání Komise pro informatiku dne 8. dubna 2013 bylo ředitelem Správy základních registrů  Ing. Michalem Peškem potvrzeno, že si každý starosta bude moci přes portál veřejné správy  zažádat o  výpis údajů týkající se dané obce. Po přihlášení se do své datové schránky jen vyplní žádost o výpis, který do  své  datové schránky obdrží. Výpis bude zpracován v takovém formátu, aby umožnil další práci s obdrženými daty.

Popsaný způsob je nyní ještě testován a jeho spuštění se očekává na konci měsíce dubna. O zveřejnění elektronického formuláře žádosti vás budeme informovat.

V dalším období bude spuštěna možnost vyžádat si  hromadné výpisy, které budou reagovat na další požadavky (např. generovat pouze změny údajů, zaměření na ženy /muže nebo pro účely voleb).