15.04.2009

Na mezinárodní konferenci „eID a veřejné registry“ prezentoval Svaz předseda Oldřich Vlasák

Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Evropskou komisí uspořádalo mezinárodní konferenci k problematice elektronické identifikace s názvem "eID a veřejné registry". Na zahájení odborné části, která se konala 7. dubna 2009 v Hradci Králové při příležitosti konference Internet ve státní správě a samosprávě vystoupili minstr vnitra Ivan Langer, zástupce Evropské komise Fabio Colasanti a předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák.

Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Evropskou komisí uspořádalo mezinárodní konferenci k problematice elektronické identifikace s názvem "eID a veřejné registry". Na zahájení odborné části, která se konala 7. dubna 2009 v Hradci Králové při příležitosti konference Internet ve státní správě a samosprávě vystoupili minstr vnitra Ivan Langer, zástupce Evropské komise Fabio Colasanti a předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák.

Cílem této významné akce pod hlavičkou českého předsednictví bylo představit současný stav, vývoje a plány do blízké budoucnosti v oblasti eID (elektronické identifikace) a veřejných registrů v Evropě. Kompatibilita národních systémů napříč EU je totiž považována za základ budování celoevropského trhu služeb a rozvoje informační společnosti v souladu s mottem českého předsednictví „Evropa bez bariér“. Přestože vzájemné uznávání elektronické identity přes hranice států je otázkou vzdálenější budoucnosti, je nejvyšší čas hledat cestu, jak k cíli dospět.

Ministr vnitra Ivan Langer v zahajovacím vystoupení představil koncepci rozvoje eGovernmentu v ČR, zdůraznil otázky bezpečnosti např. z hlediska ochrany proti kybernetickým útokům a neopomněl zmínit i význam spolupráce všech úrovní veřejné správy, tedy i lokálním a regionálním měřítku. Fabio Colasanti, generální ředitel generálního ředitelství pro informační společnost a média Evropské komise, prezentoval dlouhodobé úsilí a cíle EU v této oblasti.

Oldřich Vlasák, jako předseda Svazu a europoslanec, přispěl dalšími úhly pohledu – evropský i komunální. Připomněl některá aktuální evropská témata v oblasti eGovernmentu. Prvním tématem je dostupnost vysokorychlostního internetu pro všechny. Tedy i pro domácnosti ve venkovských oblastech, které v tomto ohledu zaostávají a jejichž podpora je řešena prostřednictvím několika evropských programů. Druhým tématem je zlepšení interoperability v oblasti elektronických podpisů a elektronické identity s cílem zajistit elektronické veřejné služby pro občany bez ohledu na hranice států. Dalším tématem je regulace roamingu mobilního internetu tak, aby uživatelé mobilního internetu měli k dispozici jasné informace o cenách, které jim účtují poskytovatelé při pobytu v zahraničí a byli chráněni před „cenovými šoky“. Posledním, avšak neméně významným tématem, jsou informační a komunikační technologie (ICT) ve vztahu k úsporám ve spotřebě energií a ochraně životního prostředí.

V závěru svého vystoupení představil Oldřich Vlasák Svaz a jeho roli v připomínkování legislativy i v propagaci eGovernmentu, zdůraznil, že „eGovernment je vnímám jako nástroj pro zkvalitňování, zjednodušení, zrychlení a zvýšení transparentnosti veřejné správy.  Svaz však odmítá, aby finanční a organizační náklady spojené se zaváděním eGovernmentu do území znamenaly zásah do rozpočtů obcí.“

 

Jaroslav Šolc
člen Komise pro informatiku Svazu