15.04.2009

Konferencí ISSS v Hradci Králové zněly datové schránky, eGON centra a byly oceněny webové stránky měst a obcí

Na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2009 v Hradci Králové byly 6.dubna opět udělovány ceny za nejlepší webové stránky měst a obcí. V tradiční soutěži Zlatý erb tentokráte získali nejvyšší ocenění Moravské Budějovice (kategorie města), Tisá (obce) a Semily (elektronická služba). Za Svaz předával ocenění předseda Oldřich Vlasák.

Na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2009 v Hradci Králové byly 6.dubna opět udělovány ceny za nejlepší webové stránky měst a obcí. V tradiční soutěži Zlatý erb tentokráte získali nejvyšší ocenění Moravské Budějovice (kategorie města), Tisá (obce) a Semily (elektronická služba). Za Svaz předával ocenění předseda Oldřich Vlasák.

Konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS, www.isss.cz) a její mezinárodní části V4DIS a LORIS přivedly do kongresového centra Aldis v Hradce Králové rekordní počet návštěvníků, téměř 2500. Významnou část z nich tvořili představitelé měst a obcí, kteří chtějí být „z první ruky“ informováni o novinkách v oblasti eGovernmentu. Z tohoto pohledu byly nejzajímavějším tématem novinky z dílny Ministerstva vnitra, zejména tzv. datové schránky (www.datoveschranky.info), které díky účinnosti zákona 300/2008 Sb. od 1. července tohoto roku zasáhnou všechny, i ty nejmenší obce, s povinností komunikovat ve veřejné správě (i jinde) výhradně elektronicky. Obce s rozšířenou působností se mohly dozvědět více o připravovaných tzv. eGON centrech (www.egoncentrum.cz), která by měla být v těchto obcích zřizována za účelem poskytování technologické, administrativní a vzdělávací podpory všem obcím v příslušném správním obvodu.

Dalšími tématy z dílny MV ČR byly běžící projekt Czech POINT, jehož cílem je mj. zřízení kontaktních míst veřejné správy na všech obcích, nebo teprve rozebíhající se projekt tvorby základních registrů ve veřejné správě, které umožní správu a sdílení dat mezi jednotlivými informačními systémy tak, aby se naplnila koncepce, že mají „obíhat data, nikoliv občan“. Všechna uvedená témata vycházejí z koncepce symbolizované postavičkou eGona a pro jejich realizaci je počítáno s využíváním strukturálních fondů EU.

Účastníci konference mohli seznámit i s jinými tématy jako je situace kolem e-katastru a přístupu do evidence nemovitostí, postupující proces přechodu na digitální televizní vysílání, elektronizace soudnictví (eJustice), cestovního ruchu (eTurismus), zdravotnictví (eHealth) a další. Svůj prostor v programu konference samozřejmě dostaly i "best practices" měst, obcí a regionů.

V průběhu slavnostního setkání v předvečer konference bylo předáno ocenění Český zavináč. Dvěma osobnostem, které se v posledních letech výrazným způsobem podílely na rozvoji informační společnosti v České republice - Zdeněk Zajíček (náměstek ministra vnitra ČR) a Jaroslav Winter (BMI, Březen - měsíc internetu). Na pondělním gala večeru konference pak byly vyhlášeny výsledky několika oblíbených soutěží - Zlatého Erbu, Eurocrestu, Bibliowebu, JuniorErbu, ceny ministra vnitra ČR a některých dalších ocenění. Z pohledu Svazu jsou nevýznamnější soutěže webových stránek měst a obcí, tedy tradiční Zlatý erb a JuniorErb.

V soutěži Zlatý erb, která se konala již po jedenácté, získaly v kategorii "Nejlepší webová stránka města" první místo Moravské Budějovice, na druhém místě skončil Jablonec nad Nisou a na třetím Hlavní město Praha. V kategorii "Nejlepší webová stránka obce" zvítězila obec Tisá (Ústecký kraj) před Ratměřicemi (Středočeský kraj) a Olbramicemi (Moravskoslezský kraj). V kategorii "Nejlepší elektronická služba" získaly první místo Semily (MMS -- závady a nedostatky), na druhém místě byla Ostrava (informační systém pro komunikaci občany s úřadem eSMO) a na třetím pak Přibyslav (vysílání veřejných zasedání zastupitelstva města přímým přenosem v kabelové televizi). Zvláštní cenu ministra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky získala obec Petrovice (Jihomoravský kraj). Cenu veřejnosti udělenou sdružením BMI si odnesli zástupci obcí Mokré (Královéhradecký kraj) a Němčovice (Plzeňský kraj).

Ve druhém ročníku mezinárodní soutěže JuniorErb určené mladým talentovaným tvůrcům internetových projektů a webových stránek uspěly i dva projekty z České republiky. Prvním oceněným je Martin Klos z Kopřivnice, druhým pak Matěj Brýdl z Lanškrouna.

Předseda Svazu Oldřich Vlasák ocenil nejen vítěze, ale i samotnou soutěž: „Webové stránky obce jsou její vizitkou ve světě internetu. Jsou nástrojem pro komunikaci s občany a mohou být i pozvánkou pro turisty z celého světa. Soutěž Zlatý erb dlouhodobě působí ve prospěch zvyšování kvality webových stránek a elektronických služeb měst a obcí. Přináší inspiraci, výměnu zkušeností a zvyšování laťky v této oblasti, kterou Svaz pokládá za velmi důležitou.“

Další detaily o soutěži a příklady oceněných z letošního i předchozích ročníků naleznete na stránkách soutěže Zlatý erb  (http://zlatyerb.obce.cz). Informace o soutěži JuniorErb pak na adrese http://www.juniorinternet.cz/juniorerb.php.

 

Jaroslav Šolc
člen Komise pro informatiku Svazu