17.05.2013

Jedna z posledních možností čerpání finančních prostředků na ICT

Odbor řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR nabídl municipalitám možnost vypsání jedné z posledních výzev z Integračního operačního programu v oblasti podpory informačních technologií a služeb pro města a obce v současném programovacím období. Prosím kontaktujte nás, pokud máte zájem o tuto podporu.

Odbor řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR nabídl municipalitám možnost vypsání jedné z posledních výzev z Integračního operačního programu v oblasti podpory informačních technologií a služeb pro města a obce v současném programovacím období.

Tato výzva bude vypsána v případě, bude-li mezi městy a obcemi dostatečný zájem o čerpání prostředků na podporu uvedených aktivit.

Předpokládá se následná specifikace pro oblast podpory, vymezení žadatele i výše podpory – výzva bude připravena pouze v případě většího zájmu ze strany měst a obcí a může doznat změn.

Předpokládané oblasti podpory:

·       oblast konsolidace ICT služeb

·       virtualizace IT technologií a služeb

·       bezpečnost ICT

Projekt musí být inovativní, podporu nelze čerpat na provozní náklady stávajících technologií a služeb

Oprávněný žadatel: města a obce

Projekt může pokrývat cílové skupiny: oprávněný žadatel, jím zřizované organizace, obce ve správním obvodu žadatele, svazek obcí, jehož je žadatel členem

Předpokládaná minimální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. Kč

Předpokládané vypsání výzvy: červenec – srpen 2013

Předpokládané období realizace: 01.01.2014 – 31.06.2015

Financování: 85 % oprávněných nákladů z IOP + 15 % oprávněných nákladů žadatel

 

Žádáme Vás o

1. sdělení zájmu o tuto případnou výzvu (nehodící se vymažte):      ANO      NE

2. sdělení zájmu o specifickou oblast podpory (vypište):


Sdělení zájmu zašlete v termínu do 23. května 2013 e-mailem na sobkova@smocr.cz

Projevení zájmu je nezávazné a nezakládá žádná práva ani povinnosti zúčastněných stran.

Protože výzva bude vypsána pouze v případě většího zájmu ze strany měst a obcí, sdělte nám svůj zájem.