13.03.2008

Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2008)

11. ročník konference s mezinárodní účastí věnované úloze informačních technologií v procesu vývoje a modernizace státní správy a samosprávy, které se pravidelně účastní téměř dva tisíce účastníků ze 30 zemí, se bude konat 7. - 8. dubna 2008 v Hradci Králové.

11. ročník konference s mezinárodní účastí věnované úloze informačních technologií v procesu vývoje a modernizace státní správy a samosprávy, které se pravidelně účastní téměř dva tisíce účastníků ze 30 zemí, se bude konat 7. - 8. dubna 2008 v Hradci Králové.

 

 

                

Předběžný program:

  • eGovernment v ČR - "EGON žije!"
  • bezpečnost informačních systémů, archivace multiplatformní služby pro občany
  • portály veřejné správy eJustice digitalizace televizního vysílání, komunikační infrastruktura eHealth
  • ICT ve zdravotnictví
  • elektronizace veřejné správy, e-doručování, datové schránky GIS a mapové služby financování projektů, strukturální a jiné fondy ICT
  • podpora v cestovním ruchu, životním prostředí, krizovém řízení, dopravě
  • e-learning, počítačová gramotnost a vzdělávání INSPIRE, základní registry, povinnosti samospráv v souvislosti s novelami ICT zákonů, normy v ICT
  • best practices měst, obcí a regionů
  • LORIS/V4DIS - výměna zkušeností s partnery z EU a zemí Visegradu

Další informace a registrace na www.isss.cz

 

Alice Smrčková
smrckova@smocr.cz