02.08.2012

Informace z pracovního jednání k problematice tzv. „změnových sestav“

Dne 31.7.2012 se na Ministerstvu vnitra konalo pracovní setkání k problematice zasílání údajů z evidence obyvatel (tzv. „změnových sestav“) obecním úřadům obcí I. a II. typu. Jednání nepřineslo jednoznačný výstup a bude v dalším období pokračovat. Změnové sestavy obcím I. a II. typu poskytují

 

Dne 31.7.2012 se na Ministerstvu vnitra konalo pracovní setkání k problematice zasílání údajů z evidence obyvatel (tzv. „změnových sestav“) obecním úřadům obcí I. a II. typu. Jednání nepřineslo jednoznačný výstup a bude v dalším období pokračovat.

Změnové sestavy obcím I. a II. typu poskytují v současnosti obce s rozšířenou působností. Osobní údaje obsažené v změnových sestavách jsou však distribuovány v rozporu se zákonem o poskytování osobních údajů. Navíc některé obce I. a II. typu požadují změnové sestavy v listinné podobě, což znamená také určité finanční zatížení orgánů, které změnové sestavy poskytují.

Obce I. a II. typu zdůvodňují potřebu změnových sestav tím, že v rámci samostatné působnosti je nezbytné pracovat s osobními údaji občanů obce, např. úhrada za odvoz odpadu nebo poplatek ze psů. V rámci kulturního života obce využívají tyto osobní údaje např. při vítání občánků či životním jubileu.

Dle ministerstva vnitra se však poskytování těchto informací jeví jako problematické, neboť požadavek obcí I. a II. typu (byť pochopitelný) nemá právní podklad. Budou-li se změnové sestavy zasílat nadále obcím I. a II. typu je nutné zákonem stanovit v jaké formě, rozsahu a na základě kterého právního předpisu. 

Výše uvedená problematika se netýká poskytování údajů za účelem aktualizace seznamu voličů. V této oblasti bude činnost zachována až do jejich zpracování základními registry.