07.04.2014

Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+

Předsednictvo Svazu na svém 38. zasedání dne 4. dubna 2014 schválilo dokument Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+. Komise pro informatiku Předsednictva Svazu vytvořila dokument „Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+“, který bere v úvahu potřeby územních samospráv

Předsednictvo Svazu na svém 38. zasedání dne 4. dubna 2014 schválilo dokument  Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+.

Komise pro informatiku Předsednictva Svazu vytvořila dokument „Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+“, který bere v úvahu potřeby územních  samospráv  a který vychází z dosavadních znalostí a zkušeností v oblasti uplatňování informačních a komunikačních technologií v území. Dokument rovněž  odráží poznatky získané ze vzájemné spolupráce územních samospráv na národní i mezinárodní úrovni a respektuje organizační model i způsob financování veřejné správy. 

Dokument „Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+“ vyjadřuje postoj Svazu  v oblasti eGovernmentu a rozvoje informační společnosti.

 

 

Mgr. Miroslava Sobková

odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu