17.08.2007

Chystáte se kupovat osobní počítače za více jak 2 mil. Kč?

Pokud se chystáte vypsat v blízké době podobnou veřejnou zakázku, upozorňujeme Vás na dokument s názvem "Metodika k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů".

Pokud se chystáte vypsat v blízké době podobnou veřejnou zakázku, upozorňujeme Vás na dokument s názvem "Metodika k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů".

Tuto metodiku schválila vláda na svém zasedání dne 11. července 2007 a zavázala ministerstva a ústřední orgány státní správy podle ní postupovat. Primátorům a starostům je pouze doporučeno podle metodiky postupovat, a proto bude zveřejněna i ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. Pokud Vás zajímá, co metodika reguluje, je k nalezení i tady.