22.05.2012

Bude technické zařízení pro zpracování elektronických občanských průkazů levnější?

Na ministerstvu vnitra se dne 21. května 2012 uskutečnilo jednání zástupců Komise pro informatiku Předsednictva Svazu (dále jen „KISMO“) s Mgr. Ondřejem Veselským, náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví.Tématem jednání bylo snížení finančních nákladů obcí.

Na ministerstvu vnitra se dne 21. května 2012 uskutečnilo jednání zástupců Komise pro informatiku Předsednictva Svazu (dále jen „KISMO“) s Mgr. Ondřejem Veselským, náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví.Tématem jednání bylo snížení finančních nákladů obcí na projekt elektronických občanských průkazů (dále jen „eOP“).

Zástupci KISMO sdělili přítomným, že existuje řada obcí, které mají počet technických zařízení pro zpracování elektronických občanských průkazů menší než který odpovídá skutečnosti např. dvě technická zařízení na eOP a pasy většinou na počet příjmu a vydání nestačí. Měl by se stanovit určitý standard počtu technických zařízení, který by garantoval stát. Obce v reakci na zvýšený zájem občanů o vydání eOP prodloužily úřední hodiny.

Dalším výdajem pro obce s rozšířenou působností je zřizování dětských koutků, které jsou určeny dětem čekajícím na odbavení. 

Ministerstvo vnitra k počtu technických zařízení sdělilo, že vyhodnotilo počet nejzatíženějších úřadů v souvislosti se zpracováním eOP podle množství vydaných eOP a na základě této skutečnosti bylo konkrétním úřadům dodáno technické zařízení zdarma. Ministerstvo vnitra původně plánovalo na 30.000 vydání jedno technické zařízení. Praxe však ukázala, že tento návrh je neuspokojivý a proto osmi nejvytíženějším obcím s rozšířenou působností bylo dodáno mobilní pracoviště formou zápůjčky. Dále ministerstvo vnitra dojednalo pro další obce slevy na technické zařízení se společností Atos. Náklady spojené se slevou jdou za ministerstvem vnitra např. řešení stavebních úprav.

Státní správa cenin, ministerstvo vnitra a společnost Atos navrhly šest variant řešení technického zařízení pro zpracování eOP. Tyto varianty mají pokrýt rozdílné požadavky obcí na technická zřízení a jejich cenu. Obce mohou svoje požadavky projednat přímo se zástupci společnosti Atos. Tato společnost následně požadavky zašle na ministerstvo vnitra. Tyto návrhy by měly přispět k situaci, kdy obě strany budou spokojeny.

Bylo dohodnuto, že  všechny obce budou informovány o změně podmínek na pořízení nových pracovišť pro vydávání dokladů.

 

Mgr. Miroslava Sobková

odd.legislativně-právní Kanceláře Svazu