09.07.2020

Nová povinnost poskytovatelů podpory de minimis od 1. 9. 2020

Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 298/2020 Sb., o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání, která nahradila původní vyhlášku č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu.

Nově je poskytovatel podpory de minimis od 1. 9. 2020 povinen při zápisu nové podpory zaznamenat druh opatření, tj. zda se jedná o ad hoc podporu, či o podporu v rámci režimu podpory. Bližší informace o nové povinnosti naleznete ke stažení níže. V souvislosti s vydáním nové vyhlášky byly také upraveny i některé dokumenty související s poskytováním podpory de minimis. Upravené dokumenty budou v nejbližší době zveřejněny na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva zemědělství.

Více informací na stránkách ÚOHS naleznete zde: www.uohs.cz/cs/nova-vyhlaska-v-oblasti-podpory-de-minimis-prinasi-novou-povinnost-pro-poskytovatele.html

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže