EU a regionální rozvoj

Svaz měst a obcí se prostřednictvím svých zástupců v nejrůznějších platformách aktivně podílí na vyjednávání co nejlepších podmínek pro rozvoj měst a obcí v nadcházejícím programovém období. Jedná se často o mravenčí práci, připomínkování dokumentů na národní i evropské úrovni či vyjednávání s partnery, to vše s jediným cílem: zohlednit v co největší míře potřeby a zájmy měst a obcí ČR, přispět tak k jejich rozvoji a zajištění kvalitního života jejich obyvatel. V této rubrice vám přinášíme aktuální informace o dění v této oblasti, včetně souvisejících dokumentů, analýz či strategií.

Mgr. Gabriela Hůlková

30.05.2016

Celkem 1,5 miliardy korun pro střední a vyšší odborné školy. IROP vyhlašuje nové výzvy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld. korun. Peníze půjdou hlavně do infrastruktury.

19.05.2016

Ukončení příjmu žádostí v 19. výzvě "Technika pro integrovaný záchranný systém"

13. června 2016 ve 14:00 hodin bude ukončen příjem žádostí o podporu z 19. výzvy "Technika pro integrovaný záchranný systém". Zájem o finanční prostředky  je totiž velmi velký a zaregistrované projekty už překračují celkovou výši dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, která je 1,49 mld. Kč.

17.05.2016

Přes tři miliardy korun do zdravotnictví. IROP zvýší kvalitu návazné péče

Zvýšení kvality návazné péče a vyrovnání regionálních rozdílů je jednou z priorit Integrovaného regionálního operačního programu. Ministerstvo pro místní rozvoj proto vyhlásilo druhou výzvu z oblasti zdravotní péče. Do zdravotnictví půjde přes tři miliardy korun.

26.04.2016

Program na podporu česko - slovenského příhraničí otevírá brány žadatelům

Ochrana životního prostředí, společné vzdělávací akce či spolupráce mezi občany. Na tyto a podobné aktivity vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky výzvy k předkládání žádostí o podporu na projekty přeshraniční spolupráce v programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. K dispozici na celé  programové období je přes 90,1 mil. EUR.

11.04.2016

Již přes 360 předložených projektů v IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj evidovalo ke konci března 366 předložených žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) s celkovým finančním objemem téměř 9 miliard korun. Dá se předpokládat, že žádostí bude přibývat. 

21.03.2016

Recept na budoucnost rozvoje měst přinesla Pražská deklarace schválená během Evropského Habitatu

Strategický dokument Pražská deklarace je hlavním výstupem regionální konference OSN Evropský Habitat, která se konala v Praze ve dnech 16. - 18. 3. 2016. Akce se zúčastnilo téměř 4 000 urbanistických expertů a zájemců o budoucnost rozvoje sídel. 96 diskusních fór a akcí, 300 hodin odborných debat, řečníci z více než 50 zemí - to je ohlédnutí za Evropským Habitatem v Praze.

15.03.2016

250 hodin odborných diskusí na 42 000 m2 představí Evropský Habitat

Regionální konference OSN Evropský Habitat se blíží. Zahajovací zasedání odstartuje v Kongresovém centru ve středu 16. 3. 2016 v 10. 00 hodin. V 96 akcích se představí přední světoví i domácí urbanisté, experti na udržitelný rozvoj sídel. Během plenárních jednání vystoupí více než 50 řečníků, přihlášeny jsou tisíce účastníků z více než 60 zemí světa. 

09.03.2016

Recept na udržitelný rozvoj měst v Praze představí světoví urbanističtí experti i čeští urbanističtí odborníci

Na Evropském Habitatu v Praze se představí světoví urbanističtí experti i zástupci českých institucí a akademické půdy. Mexický expert na územní plánování David Ortega, dánský architekt Jan Gehl či bývalý hlavní architekt Moskvy Alexandr Kuzmin jsou některá z hlavních jmen. Zástupci ČVUT ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj povedou Fórum na téma budoucnosti sídlišť. Budou také představeny české programy na podporu bydlení.

06.03.2016

Seminář „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?“

Ve čtvrtek 17. března 2016 se uskuteční seminář „Jak mohou obce na svém území podporovat udržitelný rozvoj?“. V rámci Evropského Habitatu ho pořádá Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Radou Evropských obcí a regionů (CEMR) a Platformou v Kongresovém centru Praha.  

29.02.2016

Evropský Habitat představuje program

Konference Evropský Habitat, která se uskuteční v Praze 16. až 18.března 2016, představuje na www.europeanhabitat.com kompletní program. Během tří dnů se v pražském Kongresovém centru uskuteční 86 diskusí a akcí na téma Bydlení v životaschopných městech. 

28.02.2016

Arcidiecézní muzeum v Olomouci získalo prestižní označení „Evropské dědictví“ - jako první z České republiky

Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo pro Českou republiku jako první prestižní označení „Evropské dědictví“ (European Heritage Label). Je jedním z devíti evropských pamětihodností, které za rok 2015 získaly titul, oslavující společné evropské ideály, hodnoty a historii, získaly. (Foto: Zdeněk Sodoma, www.olmuart.cz)

17.02.2016

Už za měsíc se koná Evropský Habitat

Za čtyři týdny se v Praze uskuteční mezinárodní konference Evropský Habitat. Pořádá ji Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s OSN. Zájemci se mohou stále registrovat. Možnost na pořádání výstav byla prodloužena do 1. března.

12.02.2016

S evropskými dotacemi samosprávám poradí nová publikace

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace nazvaná "Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí" vyšla v nákladu 1 000 ks. Dostupná je zdarma, a to i v elektronické podobě.

10.02.2016

Zapojte se do konference Evropský Habitat

Zhruba měsíc a půl zbývá do začátku mezinárodní regionální konference OSN „Evropský Habitat“, která se bude konat  16. až 18. března 2016 v Praze. Akce se zúčastní zástupci zemí celé severní polokoule. Registrace již běží a nyní se mohou zájemci zapojit pomocí doprovodných akcí a výstav, které doplní program konference. Může jít o různé formy prezentací, rozdávání brožur či letáků, přednášku, diskusní panel, apod.

19.01.2016

Příjem žádostí v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko zahájen

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 poskytne na realizaci přeshraničních projektů 103,4 mil. euro z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žádosti o podporu je možné podávat do 5. března 2016. 

18.01.2016

Semináře pro žadatele k 19. výzvě IROP

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá 27. ledna 2016 v Praze dva semináře pro žadatele k 19. výzvě  „Technika pro integrovaný záchranný systém“ IROP. Budete na nich detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů apod. Na akci navazují krajské semináře z cyklu "Dotace nejen pro obce" k aktuálním výzvám IROP.

07.01.2016

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem je zahájen

Nový program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou je  zahájen. Pro žadatele se otevírá monitorovací systém programu. Lze již vyplňovat a překládat projektové žádosti. V Evropském fondu pro regionální rozvoj čeká téměř 100 milionů eur.

05.01.2016

Jedinečná možnost prezentace na konferenci OSN v Praze

Zájemci o uspořádání doprovodné akce během mezinárodní konference OSN o bydlení a rozvoji měst „Evropský Habitat“, která se uskuteční 16. až 18. března 2016 v Kongresovém centru Praha, mohou zasílat své návrhy.

04.01.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští městské integrované nástroje

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic (ITI) a strategií Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). Budou využity v celostátně nejvýznamnějších metropolitních oblastech a aglomeracích včetně jejich funkčního zázemí. Žadatelé mohou předkládat své strategie od 1. ledna 2016.

03.12.2015

Konference Evropský Habitat se blíží, už se lze přihlásit

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádá příští rok na jaře mezinárodní konferenci OSN Evropský Habitat. Uskuteční se 16. až 18. března 2016 v Kongresovém centru Praha, počítá se s až 4 000 účastníky z 56 zemí z Evropy, Asie a Severní Ameriky. Registrace už byla spuštěna. 

19.11.2015

Evropský venkovský parlament schválil ambiciózní Manifest

Zástupci venkovských komunit ze 40 evropských zemí na druhém Evropském venkovském parlamentu schválili ambiciózní Manifest. Vyzvali v něm k plnému uznání práv venkovských komunit na kvalitu života a životní úroveň srovnatelnou s městem, a na plné účasti v politických procesech na všech úrovních.

19.10.2015

Na územní studie budou moci obce čerpat 450 milionů

MMR vyhlásí devátou výzvu v IROP. Týká se zpracování územních studií pořizovaných podle stavebního zákona. Podporovány budou územní studie zaměřené na řešení krajiny, veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.

30.09.2015

Sítě schválené v 1. výzvě OP URBACT III hledají nové partnery

Podpořit výměnu zkušeností mezi evropskými městy, posílit kvalitu strategického řízení a podnítit šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. To vše nabízí v tomto programovém období českým městům operační program URBACT III. Zástupci měst mají nyní příležitost připojit se k mezinárodní síti.

30.09.2015

Na aktivity místních akčních skupin je v nové výzvě z IROP 1,9 mld. korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), tentokrát zaměřenou na zlepšení, zajištění kapacit a schopností místních akčních skupin. Podpora se tak dostane do venkovských oblastí.

21.09.2015

Elektronické podání má snížit administrativní zátěž občanů. Je na něj 400 milionů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo čtvrtou výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Díky ní budou podpořeny aktivity vedoucích k úplnému elektronickému podání. 

17.09.2015

Na regulační plány je připraveno 235 milionů korun

Do konce září 2015 má Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásit dalších šest výzev v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). S cílem co nejrychleji zprostředkovat finance, které umožní další rozvoj regionů.

14.09.2015

Seminář "Stávající výzvy pro přeshraniční regiony v Evropě"

Ve čtvrtek 17. září 2015 se v Liberci uskuteční seminář na téma „Stávající výzvy pro přeshraniční regiony v Evropě“. Pořádá ho Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER). 

01.09.2015

MMR vyhlásilo první výzvy k podávání projektů z Technické pomoci

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první dvě výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP). K dispozici je šest miliard korun a žádosti se mohou podávat až do roku 2023.

27.08.2015

Praha určí světové trendy pro bydlení

V Praze se na jaře 2016 uskuteční konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Evropský Habitat“. Chybět na ní nebude chybět ani Svaz měst a obcí. Ve spolupráci s CEMR plánuje zorganizovat doprovodný seminář. (Foto: www.czechtourism.cz)

06.08.2015

186 milionů EUR je připraveno pro rozvoj česko-saského příhraničí

Jako první program přeshraniční spolupráce byl  spuštěn Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Stalo se tak necelé dva měsíce po schválení Evropskou komisí.

04.08.2015

Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitně vedený místní rozvoj bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 – 2020 na venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Jak vyplývá z evropských nařízení, místní akční skupiny jsou také jedinými oprávněnými žadateli.

31.07.2015

IROP vyhlásil první výzvy k podávání projektů na silnice a územní plány

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první dvě výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností.

14.07.2015

Výzva pro předkládání žádostí tzv. Místních akčních skupin nejpozději od srpna

Výzva pro předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje bude vyhlášena nejpozději 1. srpna 2015 a příjem strategií bude zahájen nejpozději 1. září 2015. Vládu o tom informovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

24.06.2015

Program česko-rakouské přeshraniční spolupráce již také patří mezi schválené

Evropská komise schválila program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Na přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem, která začala již v roce 1995, je k dispozici téměř 100 milionů euro.

23.06.2015

Můžeme se těšit na nové projekty česko-polské přeshraniční spolupráce

Další z pěti přeshraničních programů pro období 2014-2020 realizovaných mezi Českou republikou a sousedními státy je schválený. Program Interreg V-A Česká republika - Polsko má k dispozici přes 226 milionů euro.

17.06.2015

Programy pro přeshraniční spolupráci posilují dobré sousedské vztahy

Evropská komise schválila program přeshraniční spolupráce Interreg VA Slovenská republika – Česká republika. Bude i nadále podporovat regionální a místní projekty, které mají pozitivní přínos pro obě strany společného pohraničí.  

12.06.2015

EU schválila česko-saský program spolupráce

Symbolickým startovním výstřelem začal v pátek 12. června 2015 přeshraniční „Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020“. Celkem bude rozděleno 186 milionů EUR na společné projekty do roku 2020.

11.06.2015

Česká republika ukončila vyjednávání programů

Podpisem programů pro období 2014 – 2020 skončilo oficiální vyjednávání mezi Českou republikou a Evropskou komisí, která také schválila poslední dva národní programy. Čerpání evropských dotací může začít.

08.06.2015

Klíčový Integrovaný regionální operační program dostal zelenou

Evropská komise schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015.

18.05.2015

Program podporující rozvoj zemědělství a venkova byl dnes schválen Evropskou komisí

Jako šestý v pořadí byl dnes Evropskou komisí schválen Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství. Program rozvoje venkova se zaměřuje především na investice pro konkurenceschopnost,  inovace zemědělských podniků a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Celkem bylo na tento program vyčleněno 2,14 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici.

15.05.2015

Evropská komise schválila v pořadí již pátý operační program

Evropská unie zainvestuje do nově schváleného operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 2,78 mld. EUR z celkové částky téměř 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici. Investice budou určeny zejména na rozvoj výzkumu a kvalitního vzdělávání na všech stupních.

12.05.2015

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří venkov více než 83 miliony korun

Na podporu venkovských obcí dá Ministerstvo pro místní rozvoj více než 83 milionů korun z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jeho cílem je prostřednictvím národní dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.

11.05.2015

Evropská komise schválila další operační program tentokrát na rozvoj dopravy

Evropská komise dnes schválila Operační program Doprava, který je zaměřen především na zkvalitnění dopravní sítě v České republice. Program bude čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

06.05.2015

11. výročí vstupu České republiky do Evropské unie

U příležitosti 11. výročí vstupu České republiky do Evropské unie se bude konat Den Evropy. Open air festival, kde vystoupí známé hudební kapely, se uskuteční zítra 7. května 2015 na Střeleckém ostrově v Praze.

06.05.2015

Národní dotační programy se navýší z úspor

Vláda vyslovila souhlas s využitím nespotřebovaných finančních prostředků z minulých let na výdaje, o které budou navýšeny národní programy v roce 2015.

29.04.2015

První žadatelé budou moc brzy začít čerpat z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Evropská komise jako první z deseti operačních programů, ze kterých bude možné v České republice čerpat v programovém období 2014-2020, ve středu 29. dubna schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

16.04.2015

Evropský týden udržitelného rozvoje

Od 30. května do 5. června se v ČR historicky poprvé uskuteční Evropský týden udržitelného rozvoje. Jde o celoevropskou iniciativu, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy.

16.04.2015

Platí nová aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky

Vláda ČR schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, kterou pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v souladu se stavebním zákonem a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji. 

15.04.2015

Žadatelé se mohou připravit na výzvy

Novinkou evropských fondů v novém období jsou tzv. Avíza pro žadatele o parametrech výzvy. Budou vyhlášena ještě před oficiálním schválením programů Evropskou komisí.

09.04.2015

1. výzva operačního programu URBACT III byla vyhlášena

30. března 2015 byla vyhlášena první výzva v rámci Operačního programu URBACT III, ve které bude podpořeno dvacet sítí měst. Města, která mají zájem se zapojit, mohou předložit svoji žádost do 16. června 2015, kdy bude výzva uzavřena.

08.04.2015

Nový monitorovací systém evropských fondů MS2014+ v programovém období 2014–2020 je připraven ke spuštění do ostrého provozu

Monitorovací systém MS2014+ usnadní přípravu a realizaci projektů. Plně nahrazuje tři rozdílné systémy dotačního období 2007–2013, a tak sjednocuje a výrazně zjednodušuje proces podávání žádosti o dotaci.

31.03.2015

Semináře o IROP stále v hledáčku žadatelů

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v březnu další semináře k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v krajích. V dubnu se budou konat poslední čtyři vzdělávací akce, a to v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a Praze.

31.01.2015

Jak úspěšně čerpat dotace z IROPu? Jeďte s MMR do krajů

Ministerstvo pro místní rozvoj jako řídicí orgán IROP ve spolupráci s územními partnery připravuje pro širokou veřejnost sérii 13 seminářů o Integrovaném regionálním operačním programu pro období 2014 – 2020. 

30.01.2015

336 stran o 352 miliardách Euro aneb vše, co jste chtěli vědět o evropských fondech, ale báli jste se zeptat

Evropská komise za účelem představení 6. zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti pořádala 8. a 9. září 2014 v Bruselu tzv. Kohezní fórum. Tam se sešlo více než 700 zástupců institucí EU, členských stát, regionálních a místních orgánů, sociálních a ekonomických partnerů, nevládních organizací, akademiků a dalších odborníků na kohezní politiku. S nadsázkou řečeno, každý kdo má v Evropě co říci k fungování evropských fondů, přijel do Bruselu. Nechyběla ani tehdejší ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, ani nynější ministryně Karla Šlechtová. Svoje zastoupení v hlavním sále měl také Svaz. A jaké jsou závěry? Přestože jsou vidět konkrétní výsledky v podobě nových pracovních míst, silnic a železnic, zlepšeného životního prostředí či konkrétních patentů a vědeckých výsledků, prostor pro zefektivnění zde jistě je. Je proto třeba se připravit, že Brusel bude více sledovat doslova každé Euro z unijní kapsy a bude chtít stále více určovat, na co mají evropské prostředky jít. 

27.01.2015

„Zbývají tři týdny do předložení žádostí o dotace,“ upozorňuje Karla Šlechtová

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová apeluje na žadatele o národní dotace na blížící se konec platnosti výzev, na které vymezilo ministerstvo celkem 219 milionů korun. Zbývají ještě tři týdny do podání žádostí. 

05.01.2015

Evropské fondy byly, jsou a budou

V rámci Celostátní finanční konference se konal také doprovodný seminář zaměřený na problematiku evropských fondů. O tom, že toto téma starosty zajímají, svědčí zaplněný sál, kam bylo nutné i v průběhu akce přidávat další židle k sezení. Pod vedením bývalého místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka, vystoupila na semináři jak náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, tak zástupci resortů, kteří mají na starosti přípravu klíčových operačních programů. V navazující diskusi se starostové nejvíce ptali na změny oproti současnosti, na to, zda se skutečně podaří snížit administrativu a zda po nás Brusel nechce něco, co není smysluplné.

31.12.2014

Předběžné informace o prvních výzvách z programů 2014-2020 jsou již dostupné!

Na adrese www.dotaceEU.cz/harmonogram-vyzev najdete předběžné harmonogramy výzev na rok 2015, které připravily jednotlivé řídící orgány ve spolupráci s partnery a po konzultaci s Ministerstvem pro místní rozvoj – Národním orgánem pro koordinaci (MMR-NOK).

13.11.2014

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi. Začala série konferencí k možnostem čerpání z fondů EU

Základní rámec pro čerpání fondů EU v programovém období 2014-2020 představilo Ministerstvo pro místní rozvoj na konferenci Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi. Na akci navazují regionální setkání v osmi krajských městech. 

21.10.2014

Přehled integrovaných strategií nositelů ITI/IPRÚ

Většina z nositelů integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ zpracovávala své integrované strategie z evropských prostředků v rámci svých projektů v rámci Operačního programu Technická pomoc. Uvedené verze strategií odpovídají termínu ukončení projektů, tj. 31.8. 2014. V případě Ústecko-chomutovské a Brněnské aglomerace se jedná o verze ze září, resp. říjen 2014.

21.10.2014

Jak se orientovat v nových pravidlech veřejné podpory? Zveřejněny informativní materiály

S ohledem na modernizaci předpisů EU upravujících oblast veřejné podpory vypracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dokumenty, které by měly poskytnout základní přehled o změnách a umožnit snazší orientaci v nových pravidlech.

13.10.2014

Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle

Koncem září se v Pardubicích konala konference k evropským fondům, jejímž hlavním cílem bylo představit nově připravovaný Integrovaný regionální operační program (tzv. IROP), který bude pro obce a města jedním z klíčových programů. 

29.08.2014

Ministerstvo upozorňuje na semináře, aby měli možní zájemci dostatek času na přípravu projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými partnery pořádá na podzim informační semináře k programům nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE a programům meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a ESPON 2020. (Foto: franky242 / FreeDigitalPhotos.net)

28.08.2014

Evropská komise schválila českou Dohodu o partnerství, máme zelenou

Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020 České republiky schválila Evropská komise. Dokument nastavuje parametry pro využívání podpory z evropských fondů v příštích deseti letech a Česká republika bude moci čerpat téměř 24 mld. euro. 

18.08.2014

Stálá konference – regionální (nominace SMO)

Regionální stálá konference (RSK) je mezi územními partnery a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) dlouhodobě diskutovanou problematikou. Svaz, jenž stál u zrodu myšlenky vytvoření RSK, ji prosazuje v podobě komunikační a koordinační platformy.

18.08.2014

Dokumenty k územní dimenzi a integrovaným nástrojům

Územní dimenze je podle Národního dokumentu k územní dimenzi chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESIF ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit. 

18.08.2014

Operační programy

Jednotlivé operační programy byly schvalovány na jednáních vlády v průběhu července 2014. Všechny ŘO sledovaných operačních programů splnily požadovaný termín 17. července pro zaslání OP do Bruselu. Zde najdete základní informace o relevantních operačních programech. 

18.08.2014

Dohoda o partnerství

Dohoda o partnerství (DoP) je pro programové období 2014-2020 základní dokumentem České republiky, který definuje hlavní závazky vůči Evropské komisi. Vláda České republiky ji schválila 9. dubna 2014 a následně byla 17. dubna 2014 formálně předložena Evropské komisi. 

18.08.2014

Finále přípravy nového programového období 2014-2020

Přinášíme vám kompletní přehled informací a dokumentů k novému programovému období 2014-2020. Jde o třetí období, kdy lze čerpat peníze z evropských fondů, které se dnes nazývají Evropské a investiční fondy (ESIF). 

11.08.2014

Vyjednávání po třech letech skončilo, Česká republika se dohodla s Bruselem

Evropská komise přijala finální verzi Dohody o partnerství s ČR, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů v programovém období 2014-2020. 

23.07.2014

Dohodu o partnerství schválila vláda, putuje do Bruselu

Vláda schválila finální podobu Dohody o partnerství a dala zelenou jejímu odeslání Evropské komisi. Dokument, který je základem pro čerpání peněz z evropských fondů v období 2014-2020, byl hned zaslán do Bruselu.

15.07.2014

Operační programy pro čerpání peněz z EU jsou komplet schváleny

Vláda schválila zbývající dva z devíti operačních programů pro programové období 2014-2020. ČR má v začínajícím programovém období k dispozici zhruba 600 miliard korun. Nejvíce z toho půjde na rozvoj regionů, dopravní infrastruktury a podporu podnikání. 

14.07.2014

Na aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR se můžou aktivně podílet i obce

Do 8. září může veřejnost a obce uplatnit na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR) připomínky k návrhu aktualizované Politiky územního rozvoje ČR. Materiály včetně připomínkových formulářů jsou dostupné na webu MMR. 

12.06.2014

Aplikace, která usnadní zpracování programů rozvoje obcí

Pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně odboru rozvoje a strategie regionální politiky, vytvořili pro obce webovou aplikaci (www.obcepro.cz), která jim usnadní zpracování programů rozvoje obcí. (Foto: dan / FreeDigitalPhotos.net)

15.01.2014

O dotacích z Evropské unie se debatovalo ve Sněmovně

„Evropské fondy 2014+ víme, kam jdeme? Venkov v novém programovém období EU“. Tak se jmenoval seminář, který v lednu uskutečnil v Poslanecké sněmovně PČR. Konal se pod záštitou poslanců Věry Kovářové a Václava Horáčka a kromě koordinátorů z Ministerstva pro místní rozvoj ČR se ho zúčastnili také experti na Evropskou unii ze Svazu měst a obcí ČR. (Foto:  m_bartosch / FreeDigitalPhotos.net)

18.11.2013

Vliv na rozhodování o budoucích projektech a kontrola finančních prostředků do území je pro města a obce prioritou

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR vzalo na vědomí výsledky jednání územních partnerů k budoucímu programovému období fondů EU ze dne 14. listopadu 2013 v Pardubicích a stanovilo priority pro další vyjednávání. (Foto: noppasinw / FreeDigitalPhotos.net)

04.11.2013

Problematický stav čerpání evropských fondů

Řídící a koordinační výbor (ŘKV) na svém druhém zasedání v tomto roce jednal nad problematickým čerpáním finančních prostředků během programového období 2007-2013. Do kategorie vysoce rizikových operačních programů z hlediska nevyčerpání finančních prostředků patří celkem 6 z 18 operačních programů. (Foto: Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net)

11.09.2013

Příprava na nové programové období vrcholí

Ze všech stran slýcháme, že mezi hlavní priority České republiky současné doby patří příprava na nové programové období pro čerpání evropských fondů po roce 2014, proto přinášíme základní informace o stavu a vývoji těchto příprav. Svaz je totiž aktivní a respektovanou součástí tohoto procesu – problematiku sleduje a řadu věcí ovlivňuje. A právě co a jak Svaz prosazuje, se dozvíte na následujících řádcích.

23.07.2013

Zástupci Svazu se sešli s novým ministrem pro místní rozvoj

Místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák se spolu s předsedou Svazu Danem Jiránkem dnes setkal s novým ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem. Na společném jednání se věnovali nejdůležitější aktuální problematice, kterou jsou evropské fondy.

11.07.2013

Jednání o územní a urbánní dimenzi příští politiky soudržnosti stále probíhají!!!

V posledních týdnech se zvyšuje intenzita vyjednávání o tzv. územní a urbánní dimenzi kohezní politiky 2014+ za účasti všech regionálních partnerů (SMO ČR, AK ČR, SMS, NS MAS) a MMR. O tom, jakým způsobem bude územní dimenze do operačních programů zanesena a jak bude následně implementována, zatím nebylo rozhodnuto a jednání pokračují.

31.05.2013

Vláda schválila realokace prostředků v rámci operačních programů

Vláda na svém zasedání 22. května schválila přesun prostředků z rizikových operačních programů. Ministerstvo pro místní rozvoj na začátku letošního roku podrobilo operační programy hodnocení, ze kterého vyšlo deset rizikových operačních programů. Tři z nich byly vybrány k přesunu prostředků do úspěšnějších programů. Jde celkově o částku kolem 7 mld. Kč, kterým v současné době hrozilo, že nebudou vyčerpány.

30.04.2013

Zástupci Svazu se sešli s ministrem Kalouskem ohledně situace obcí v ROP Severozápad

Zástupci Svazu se sešli s ministrem Kalouskem ohledně situace obcí v ROP Severozápad. Předmětem jednání byla situace některých obcí v Karlovarském a Ústeckém kraji, které se ne vlastním přičiněním dostaly do situace, která pro ně může do budoucna znamenat existenční problémy.

29.04.2013

Pozice Svazu k územní a urbánní dimenzi příští politiky soudržnosti

Předsednictvo Svazu na svém zasedání 5. dubna 2013 schválilo Pozici Svazu měst a obcí ČR k územní a urbánní dimenzi Evropských strukturální a investičních fondů. Materiál slouží jako základní podklad pro jednání Svazu s jednotlivými ministerstvy a ostatními partnery při při přípravě nového programového období pro čerpání evropských fondů.

29.03.2013

Příprava operačních programů - dokumenty

Přes níže uvedené odkazy se dostanete k základním dokumentům určeným k přípravě jednotlivých operačních programů: OP PIK Programový dokument OP PIKPrezentace 22. 3. 2013 OP ŽP Voda; Vzduch/klima; Odpady; Příroda/krajinaPrezentace 11. 3. 2013 OP D Programový dokument OP D OP Z Programový dokument OP ZPrezentace 20

12.03.2013

Dohoda o partnerství – základ pro vyjednávání s Evropskou komisí

Informace z jednání o přípravě Dohody o partnerství, která je základním dokumentem pro vyjednávání České republiky s Evropskou komisí ohledně veškerých podmínek pro čerpání fondů EU v období 2014 - 2020.

07.03.2013

ČR chybí pozice územní a urbánní dimenze pro čerpání fondů EU

Vláda na společném zasedání se zástupci Svazu dne 30. ledna 2013 přislíbila vytvoření pozice České republiky k územní a urbánní dimenzi do konce února. Tento termín ale nebyl dodržen. Bez pozice České republiky k územní a urbánní dimenzi nebude možné jasně definovat priority zaměřené na potřeby jednotlivých kategorií měst a obcí v operačních programech!

01.03.2013

Svaz se ohradil vůči novému návrhu Programu rozvoje venkova

Svaz reaguje na znepokojující vývoj přípravy nového Programu rozvoje venkova na Ministerstvu zemědělství, a to zejména s ohledem na potřeby venkovských obcí, pro které je tento program zcela zásadní.

20.02.2013

Názory Svazu a Národní sitě MAS nejsou v rozporu

V reakci na debaty vedené ohledně fungování místních akčních skupin v příštím programovém období se dne 19. února sešel výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech a zástupce Národní sítě Místních akčních skupin Václav Pošmurný, aby došlo k vyjasnění stanovisek obou organizací.

15.02.2013

Kunínská deklarace

Předsednictvo Komory obcí Svazu na svém zasedání v Kuníně jednalo o tzv. Druhé Zlínské výzvě, která žádá vládu o náležité zohlednění potřeb českých obcí, měst a jejich sdružení při čerpání evropských peněz v příštím programovém období. Předsednictvo se jednoznačně shodlo, že v převážné většině případů Druhá zlínská výzva vyjadřuje podporu dlouhodobým požadavkům Svazu.

08.02.2013

Spolupráce obcí v území jako základ úspěchu čerpání prostředků z fondů EU i dlouhodobě udržitelné samostatnosti obcí

Jedním ze základních předpokladů pro vyjednání odpovídajícího objemu finančních prostředků z fondů EU pro řešení základních potřeb obcí je systémový návrh čerpání, který poskytne Evropské komisi, ale i příslušným ministerstvům, záruku, že půjde o skutečné zefektivnění výkonu veřejné správy. Vzhledem k prioritám stanoveným pro budoucí období na úrovni EU je téměř jisté, že pokud k systémovému řešení v oblasti efektivní veřejné správy na místní úrovni nedojde, nebude celá řada priorit obcí a měst v dalším období financovatelná. Zároveň je šance z prostředků EU v následujících sedmi letech nastartovat a prosadit dlouhodobou meziobecní spolupráci, která by pokračovala i po ukončení této podpory, a to při zachování samostatnosti i těch nejmenších obcí. 

29.01.2013

Role MAS musí být vyjasněna

Možnost využití metody LEADER napříč všemi fondy prostřednictvím místních akčních skupin (MAS) v návrzích Evropské komise na příští programovací období 2014-2020 vyvolává řadu otázek a otevřela několik problematických okruhů fungování MAS, o kterých byla v loňském roce na národní úrovni zahájena diskuse. Ta by měla vést k nastavení jednotných pravidel ze strany ústředních orgánů, které mají činnost MAS pravidelně sledovat a vyhodnocovat.

29.01.2013

Česko-slovenský seminář o roli měst a obcí v budoucích programech financovaných z evropských fondů

Jak docílit co nejefektivnějšího začlenění měst a obcí do struktury čerpání evropských fondů pro nadcházející období 2014-2020 bylo obsahem dvoudenního semináře s názvem „Role měst a obcí v programech Společného strategického rámce 2014-2020".

04.12.2012

Struktura operační programů konečně schválena

V příštím programovém období 2014-2020 budeme nově pracovat s osmi tematickými operačními programy. Představujeme operační programy pro období , které  vláda schválila na svém zasedání dne 28. listopadu 2012.

23.11.2012

Jakou představu má Komise o směřování evropských fondů 2014+ v ČR?

Prezentací Pozičního dokumentu byly poodhaleny představy Evropské komise o tom, co by mělo být z evropských fondů financováno v budoucím programovacím období.

21.11.2012

Návazné jednání s MMR k přípravě na budoucí čerpání fondů EU

Na základě bilaterální dohody o pravidelném setkání zástupců Svazu a MMR k problematice přípravy na budoucí programovací období se uskutečnilo návazné jednání. Představitelé obou institucí nejprve společně rekapitulovali naplnění formulovaných požadavků a posun v pracích od minulého setkání, poté se dohodli na dalším postupu.

02.11.2012

Aktuální stav využití strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR

Strukturální fondy v současné době procházejí obdobím plným skandálů, a to má vliv i na velké množství kontrol a auditů prováděných k tomu pověřenými subjekty. V březnu 2012 byla Česká republika dopisem Evropské komise upozorněna na zastavení proplácení prostředků u programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Jaký je současný stav?

01.11.2012

Integrované přístupy a strategické řízení jsou nedílnou součástí rozvoje měst

Použitý nadpis je jednoznačným závěrem kulatého stolu nazvaného Integrované přístupy k rozvoji měst a jejich využití při strategickém řízení, který uspořádala dceřiná společnost Svazu MEPCO na konci října. Hlavní náplní kulatého stolu  byla prezentace výsledků benchmarkingu měst a diskuse ze strany jejich zástupců. Bechnmarking měst společnosti MEPCO je zaměřen na efektivní řízení zdrojů měst a jeho hlavním cílem je podpořit jejich rozvoj na základě zlepšení procesu strategického plánování a využití integrovaných přístupů. Samotného benchmarkingu se zúčastnilo 12 měst.

 

19.10.2012

Bruselské OPEN DAYS letos odrážely debaty o rozpočtu EU

Jako již tradičně se v říjnu otevřely dveře evropských institucí. Oblíbený cyklus seminářů, diskuzních setkání a přednášek pod záštitou Výboru regionů a s podporou Evropské komise a Evropského parlamentu proběhl v Bruselu ve dnech 8. – 11. října 2012. 

05.10.2012

Jednání s MMR o přípravě budoucího období fondů EU

Cílem Svazu je posílit pozici měst a obcí v agendě evropských fondů, a to ve shodě se změnami na úrovni Evropské unie, která zdůrazňuje jak urbánní (městský), tak územní rozměr budoucích intervencí. Podobného posílení doznává v pojetí EU také politika rozvoje venkova.

24.09.2012

Tajuplný finanční nástroj JESSICA

V pražském hotelu Ambassador se uskutečnil kulatý stůl pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj k tzv. nástrojům finančního inženýrství (JESSICA, JASMINE, JEREMIE), které v novém programovém období pro čerpání evropských fondů získají posílenou roli. Cílem kulatého stolu bylo zhodnocení současného stavu a povědomí cílových skupin o těchto finančních nástrojích. Pro města je určen finanční nástroj JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Co to ale ve skutečnosti je finanční nástroj JESSICA?