31.10.2017

Závěry Analýzy potřeb měst a obcí ČR

Seznamte se se závěry analýzy potřeb měst a obcí, kterou Svaz s partnery realizoval. Jedná se o podklad pro východiska pro formování pozice Svazu k budoucí kohezní politice.

Svaz měst a obcí ČR provedl v roce 2017 ve spolupráci se společností MEPCO a Univerzitou Karlovou hloubkovou analýzu potřeb měst a obcí, a to formou dotazníkového šetření v území. Ze závěrů zpracoval přehled problémů v území celé České republiky a jednotlivých velikostních kategoriích měst a obcí. Návazně na to se konaly fokusní skupiny jednotlivých velikostních skupin municipalit, na kterých se o zjištěních z dotazníků podrobně diskutovalo. Vzešly z toho závěry (níže ke stažení), které budou sloužit jako podklad pro formování pozice Svazu měst a obcí ČR k budoucí kohezní politice.Související článek:

Zveme Vás na seminář „Analýza potřeb měst a obcí ČR a budoucnost českých samospráv v novém programovém období 2020+“  (úterý 5. prosince 2017 od 9.30 hodin, Kongresové centrum Praha, vstup vchodem č. 5, registrace), kde Vám přestavíme pozici Svazu na budoucí programové období fondů EU. Přijďte a podílejte se na vytváření Strategie regionálního rozvoje po roce 2021!

 

 

Analýza potřeb měst a obcí ČR byla zpracována
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.