24.03.2020

Zapojte se do výzvy inteligentních měst (ICC)

Evropská komise zahajuje novou iniciativu s názvem Výzva Inteligentních měst (ICC). Přihlásit můžete i Vaši obec, a to až do 29. května 2020. Cílem Výzvy je podpořit technologickou transformaci umožňující vybudovat zelenou Evropu a podpořit inteligentní a udržitelný růst ve všech evropských městech.

Program, který je v současné chvíli naplánován na dva a půl roku, pomůže sto městům po celé EU získat pokročilé technologie díky podpoře v podobě poradenských služeb jak pro jednotlivá města, tak i pro zainteresované subjekty.

Hlavním záměrem Výzvy je pomoci malým a středním městům v EU v dosažení zeleného, klimaticky neutrálního a udržitelného růstu. Výzva také přispěje k řešením nejpalčivějších městských klimatických problémů a chce zlepšit všeobecnou kvalitu života. Podpora je také zaměřena na péči o zdraví a bezpečnost, co jsou zejména v této době velmi aktuální otázky. Díky získaným technologickým zkušenostem z předešlé Výzvy digitálních měst, se ICC může zaměřit na zavádění nových strategií, vytvoření společné platformy pro otevřená data a tržního prostředí pro městská inteligentní řešení, dále také mohou města plánovat společné investice, nové podpůrné mechanismy a nové mezinárodní projekty.

Přihlásit se mohou města nad 50 000 obyvatel, případně menší, která vytvoří tzv. konsorcia.

Mezi další kritéria patří:

  • Město se musí nacházet ve členském státě EU;
  • subjekt místní veřejné správy (tj. obce, okresy), které jsou buď odpovědné za financování nebo provádění politiky nebo programu města související s digitální transformací, konceptem SMART city, udržitelným rozvojem města, nebo se na nich podílejí;
  • minimálně 50 000 obyvatel, případně konsorcium menších měst;
  • přihláška musí být podána v anglickém jazyce;
  • dodržení termínu pro podání žádosti;
  • podpis starosty;
  • ochota vyčlenit 3 zaměstnance na dva dny v týdnu - jedna osoba z města, dva zástupci z místního ekosystému.

Veškeré další informace naleznete na: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/ 

Zajímá-li Vás toto téma, rádi Vám pomlžeme! Neváhejte nás proto kontaktovat. Evropská komise navíc připravuje webináře, kde vám rádí poradí, jak na to - viz. termíny na webu výše.

Zapojte se a buďte chytří nejen vy, ale i vaše města!